Afbeelding “Wij willen de eigenheid van deze bijzondere locatie voelbaar en zichtbaar maken”

“Wij willen de eigenheid van deze bijzondere locatie voelbaar en zichtbaar maken”

Chris Zwiers, architect partner bij OZ, is betrokken bij de ontwikkeling van het Werninkterrein. Hij vertelt over zijn visie op het project en hoe heden en verleden met elkaar worden verenigd.

“Locatie het Werninkterrein ligt langs het spoor en de oude Rijn in Leiden. Een schitterende locatie voor een waanzinnige ontwikkeling”, vertelt Zwiers. “Het plan is zoveel mogelijk georiënteerd op de oude Rijn, vandaar de cascade opbouw vanaf het water. Er worden verschillende voorzieningen gecreëerd, denk hierbij aan een kinderdagverblijf, waterscouts, roeivereniging, hotel, horeca en commerciële- en werkruimten. Ook worden er verschillende woningtypologieën gebouwd. In totaal komen er 730 woningen bij. Verdeeld in sociale woningen, CPO en appartementen van allemaal dezelfde groottes.”

Duurzame keuzes

Hoewel het industriële karakter van het gebied behouden blijft, zal duurzaamheid en groen hierin een belangrijke rol krijgen. “De daken zullen groen en energiezuinig zijn en bijdragen aan de ‘stadslandbouw’. Op sommige plekken worden bovendien ook groene gevels aangebracht. Bij veel projecten wordt een locatie op eenduidige wijze verbeterd, zonder oog voor de oorspronkelijke kwaliteiten. Om die reden is er vaak geen sprake meer van een authentiek en onderscheidend vermogen. Wat wij graag willen bereiken is de eigenheid van deze bijzondere locatie voelbaar en zichtbaar maken.”

Het informele, robuuste, het stoere, de werksfeer, maar ook de relatie met het water moet behouden blijven. We doen dit samen met alle partners door de oorspronkelijke werkvloer door te zetten en een synergetische relatie aan te gaan met het groen door “guerrilla” groen toe te staan en te stimuleren. Alle fragmenten in dit gebied krijgen straks een nieuwe betekenis en invulling in het plan. Het openbare gebied wordt ingericht als werkvloer en verbindt met de industriële uitstraling zowel de nieuwe- als de oude gebouwen met elkaar.”

“Voor de architectuur betekent dit dat we gaan refereren naar het industriële verleden in samenhang met de verbindende werkvloer. Dit betekent dat dit gebied een eigen karakter krijgt. Door de cascade bouw vanaf de oude Rijn levert dit een mooi silhouet op. Tevens zorgt zit voor een optimale oriëntatie op het water en voldoende daglicht in de groene hoven. In de plint zullen horecafuncties en bijzondere woontypologieën zoals atelierwoningen, werk woningen, maisonnettes, etc. te vinden zijn.”

Voor OZ is het erg belangrijk dat de kernkwaliteiten die het Werninkterrein uniek maken versterkt worden en ervaren blijven worden. Daarnaast streven wij er (altijd) naar om iedere ruimte optimaal te benutten en zo veel mogelijk ontmoetingsruimten te creëren om zo een dynamisch, hecht en relaxed woon- en werkgebied neer te zetten, waar iedereen zich thuis voelt.

Vitale samenwerking

OZ’ers zijn samenwerkers, die luisteren en bevragen. We onderzoeken de ‘waaromvraag’ en zijn positief en pragmatisch om zo tot zinvolle benadering te komen. ABB als opdrachtgever is hierin vitaal, zij bevragen en ondervragen ons en gaan mee in deze ontwerpreis. ABB heeft een open houding, wat betekent dat het plan voor eenieder steeds beter wordt. Ook de samenwerking met BURA is gebaseerd op deze uitgangspunten en ook hier ontstaat er een samenwerking waardoor binnen-buiten en buiten-binnen relaties steeds beter worden.

Ervaringen