Afbeelding Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een leefbare planeet voor nu en de komende generaties. Dat willen we met elkaar bereiken en ABB ziet daar ook zeker haar verantwoordelijkheid in. Met alle kennis en kunde die we in huis hebben, bouwen we duurzame woningen en leefomgevingen die opgewassen zijn tegen het veranderende klimaat. Vanzelfsprekend houden we ons aan de gestelde duurzaamheidseisen en waar mogelijk gaan we hierin nog een stap verder.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen volgen we op de voet en we nemen onze processen continue onder de loep. De duurzame keuzes die we maken en toepassen op onze projecten zijn niet eenzijdig. Het zijn weloverwogen beslissingen, waarin een minimale belasting op de natuur voorop staat. Hierin laten we ons niet leiden door de grillen van de tijd, maar laten we ons adviseren, doen we onderzoek en investeren we in het opleiden van onze eigen mensen.  

Onze duurzame ambities

Planeet

We ontwikkelen onze projecten met het oog op de toekomst. Gebieden die opgewassen zijn tegen extreme weersomstandigheden. Leefomgevingen die bij hevige regenval ruimte bieden voor wateropslag en waar het ook op warme dagen aangenaam verblijven is (klimaatadaptief). Daarbij zorgen we ervoor dat onze projecten een positieve invloed hebben op lokale ecosystemen. Denk aan groene daken, gevelbegroeiing en onderdak voor de aanwezige fauna (natuurinclusief).

Tijdens het ontwikkel- en bouwproces streven we altijd naar een minimale belasting op het milieu. We gaan verantwoord om met natuurlijke hulpbronnen, proberen zoveel mogelijk materialen te recyclen en hergebruiken en ondersteunen verantwoord bosbeheer. Lees hier meer over ons bedrijfsbos.

 

Mensen

De mens staat bij ABB centraal. In onze projecten én in ons bedrijf. Iedereen verdient volgens ons een fijn huis en een veilig thuis. Daarom bestaan onze ontwikkelingen uit een veelzijdig woningaanbod en werken we in veel gevallen samen met woningcorporaties. Per project onderzoeken we de behoeften en zorgen van de bestaande omgeving en proberen we bij te dragen aan positieve sociale en economische veranderingen.

In ons bedrijf staat de veiligheid van onze ABB’ers voorop. We streven voortdurend naar een efficiënte en veilige werkomgeving. Hierop zijn we heel scherp en laten we ons zowel intern als extern vaak toetsen. Daarnaast investeren we in de opleiding- en ontwikkeling van onze medewerkers.

 

Innovatie

Bij ABB staan we niet stil. Goed kan altijd beter, zeker ook op het gebied van duurzaamheid. Daarom blijven we onszelf ontwikkelen, investeren we in de opleiding van onze mensen en volgen we alle ontwikkelingen op de voet. Waar mogelijk passen we de innovaties toe op onze producten. Hierin laten we ons niet lijden door grillen, maar doen gedegen onderzoek om onze ABB-kwaliteit altijd te waarborgen.

STIP gecertificeerd

ABB heeft, met het oog op mens en milieu, duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Tot in 2021 waren wij daarom FSC-gecertificeerd, maar sinds 2022 zijn we overgestapt op het STIP-certificaat (certificaatnummer: SKH-STIP-00126). Daarmee gaat ABB nog een stap verder in het centraal stellen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. De STIP certificatieregeling gaat verder dan de certificering voor hout alleen, zoals bij onder andere FSC wel het geval is. STIP beoordeelt het bedrijf als geheel en kan als enige garanderen dat het duurzame hout uit een duurzaam bos én van een duurzaam bedrijf komt. Met STIP kun je er zeker van zijn dat al het hout dat in een gebouw is gebruikt, voorzien is van een duurzaam keurmerk.

Bedrijfsbos

ABB is zich bewust van het feit dat we alleen samen kunnen zorgen voor een betere wereld. We gaan zuinig om met grondstoffen en maken bewuste keuzes om een leefbare wereld te behouden. Daarom hebben we samen met kozijnleverancier Helwig een bos aangeplant in Uruguay. Ruim 1000 snelgroeiende Grandis bomen zijn aangeplant en voor elk kozijn dat wij gebruiken in onze projecten, wordt weer een nieuwe boom aangeplant. Hiermee ligt de aanplantsnelheid van dit bos hoger dan de oogst en krimpt het tropisch regenwoud niet. Sterker nog, er is zelfs sprake van groei!