Afbeelding “Met Puur! Maassluis komt er weer een prachtige stadsentree”

“Met Puur! Maassluis komt er weer een prachtige stadsentree”

Marc Bukman, van Steenhuis Bukman Architecten, is als architect betrokken bij Puur! Maassluis. In het magazine dat over het nieuwbouwproject is verschenen, vertelt hij het verhaal achter Puur! Maassluis. Hier een samenvatting van dit artikel:

“Maassluis, een historische binnenstad met een prachtige stedenbouwkundige structuur. De Noord- en Zuidvliet vormen de unieke waterverbinding van de binnenstad met het achterliggende landschap. Karakteristiek zijn de lage kades en de kleinschalige bebouwing van individuele panden. Na de oorlog zijn er aan de Vlietzone ingrepen gedaan waardoor de oorspronkelijke structuur is aangetast. Door de sloop van ‘De Vliet’, de verplaatsing van de weekmarkt en het terugbrengen van de oude rooilijnen komt er weer een prachtige stadsentree.

Kleinschalig, verfijnd en een verwijzing naar de historische context, is de ontwerpfilosofie. Het materiaalgebruik is ambachtelijk en bestaat uit uitsluitend mooi verouderde materialen zoals baksteen, hout en natuursteen. Het kleurgebruik is ingetogen en is opgebouwd uit een palet van roodbruine tinten met hier en daar accenten in wit metselwerk, natuurstenen plinten en raamomkaderingen. Het plan varieert van traditioneel en romantisch aan de Zuidvliet naar robuust aan de P.C. Hooftlaan.”

 

Het gebied krijgt meer betekenis en zal de aantrekkingskracht van Maassluis vergroten

Marc Bukman, architect

Oude structuur hersteld

“De oude stedenbouwkundige structuur van de Vlietzone wordt hersteld. Aan de Zuidvliet komen woningen die sterk van elkaar verschillen in gevelbeeld en bouwhoogte. Er komt een subtiele overgang tussen de Zuidvliet en de P.C. Hooftlaan. De P.C. Hooftlaan is grootschaliger en de bebouwing krijgt voornamelijk platte daken.

 

Groene Vliet

De Arthur van Schendelstraat is vormgegeven als een ‘Groene Vliet’. Hier komen mooie bomenreeksen, afgewisseld met schuine parkeerplaatsen en langsparkeerplaatsen. Daarnaast vind je hier de inrit naar de privé parkeerplaatsen van de woningen. Tot slot worden er aan deze straat ook nog woningen gerealiseerd met diverse variaties in de gevels.”

 

Winkelrondje

De nieuwbouw op het weekmarktterrein (Boogertstraat en Anne de Vriesstraat) bestaat uit een kleinschalig appartementengebouw met bedrijfsruimte op de begane grond. Hierdoor wordt het winkelrondje afgemaakt.

Kortom: grote variatie aan woningtypen en gevels, kleinschalige bedrijvigheid en de supermarkt zijn een perfecte aanvulling voor Maassluis. Op ieder moment van de dag zullen er mensen in dit gebied aanwezig zijn, want de levendigheid en belevingswaarde vergroot. Het gebied krijgt meer betekenis en zal de aantrekkingskracht van Maassluis vergroten.”

Ervaringen