Afbeelding “Impact maken kun je niet alleen”

“Impact maken kun je niet alleen”

Hoe gaan we nu en in de toekomst om met duurzaamheid en mobiliteit in steden en woonwijken? Niet alleen circulariteit is een belangrijk thema in de bouw, ook de mobiliteitstransitie biedt kansen om impact te maken. "Om steden te verschonen, verbeteren en leefbaarder te maken, moet je kijken naar automatisering en verduurzaming. Dat doen we nu onder andere in samenwerking met ABB", vertelt Iris Ruysch, Projectmanager bij The Future Mobility Network.

In een gebied waar nu nog een oude fabriek en silo’s staan, ontwikkelt ABB een nieuwe woonwijk. Daarmee wordt het in onbruik geraakte Werninkterrein in Leiden omgetoverd tot een wijk met ruim 700 koop- en huurwoningen en commerciële voorzieningen. Een project waarin ABB nauw samenwerkt met The Future Mobility Network, specialist in de mobiliteit van de toekomst. “Impact maken kun je niet alleen”, zegt Iris. “Door het project al in deze fase vanuit zowel de vastgoed- en ontwikkelingskant als vanuit mobiliteit te benaderen, kunnen we een duurzame wijk realiseren.”

De toekomst van mobiliteit

The Future Mobility Network werkt in opdracht van ABB aan een mobiliteitsplan dat volledig aansluit bij de duurzaamheidsambities en de beoogde doelgroep van de nieuwe wijk. “Iedereen heeft het tegenwoordig over steden die volstromen, stikstof, files en alles wat op het vlak van duurzaamheid onder druk staat. Maar wat vaak wordt vergeten bij deze uitdagingen zijn de behoeften van de mens. Die staan wat ons betreft juist centraal en daaromheen organiseren we de mobiliteit van de toekomst. Dat vraagt om een andere benadering”, legt Iris uit.

De nieuwe woonwijk wordt een autoluwe wijk waarin de nadruk ligt op het gebruik van het openbaar vervoer en actieve mobiliteit. “Auto’s zijn te gast, zonder dat dit ten koste gaat van de mobiliteitsbehoefte van toekomstige bewoners, werknemers en recreanten. We denken daarbij niet in de basis vanuit de gemeentelijke normen die er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van parkeerplekken, maar we kijken eerst naar de concrete behoeften van bewoners en gebruikers. Daarmee stellen we profielen op en we gaan tijdens bewonersavonden met ze in gesprek. Dat resulteert in een tailormade plan.”

We delen eenzelfde visie, dat zorgt voor een mooie wisselwerking

Iris Ruysch, Projectmanager bij The Future Mobility Network

“Zo wordt deelmobiliteit een belangrijk thema binnen het concept, maar we zoeken daarnaast naar mogelijkheden om het gedrag van mensen positief te veranderen’, ligt Iris toe. “Hoe stimuleren we bijvoorbeeld fietsgebruik in de wijk? Zelfs kleine maatregelen kunnen grootse impact maken.”

Met deze samenwerking lopen ABB en The Future Mobility Network voorop in de markt. “De manier van werken van ABB is binnen dit project heel anders dan hoe andere partijen in de markt dat aanvliegen, op een goede manier. Bovendien is de dynamiek in de samenwerking voor ons heel prettig. We delen eenzelfde visie, dat zorgt voor een mooie wisselwerking.”

Futuristische ideeën

In het mobiliteitsplan is om de duurzame ambities te realiseren ook ruimte voor meer ‘futuristische’ ideeën. “Denk aan automatisch rijdende shuttles die bewoners van A naar B brengen zonder dat hier een chauffeur aan te pas komt. Of aan elektrische deelauto’s die we zelfrijdend maken binnen een afstand van 300 meter zodat parkeren op afstand mogelijk wordt gemaakt en deelauto’s een groter bedieningsbereik krijgen”, schetst Iris.

“Om dit soort ideeën werkelijkheid te laten worden, moet je hier al in de planfase rekening mee houden. Je maakt op basis daarvan bijvoorbeeld keuzes op het gebied van het straatprofiel. Innovatie is noodzakelijk om de mobiliteitstransitie te versnellen. The Future Mobility Network is niet voor niets ontstaan vanuit de ambitie om te innoveren en dat doen we samen met ABB.”

Ervaringen