Afbeelding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een mooiere samenleving begint bij jezelf. Daarom kiezen wij voor maatschappelijke samenwerkingen en zijn we betrokken bij verschillende initiatieven. En bij alles wat we doen, staat integer handelen voorop.

Samenwerken brengt je verder. Daarvan zijn wij overtuigd. Om mensen kansen te bieden op de arbeidsmarkt, gunnen we regelmatig klussen aan mensen die niet of moeilijk aan een vaste baan kunnen komen. Studenten bieden we stage- en werkervaringsplekken in ontwikkelings- en bouwtrajecten. De nieuwe generatie maakt het immers mogelijk om ook in de toekomst kwaliteit te kunnen blijven leveren.

Continu vernieuwen om aan te sluiten op de hoogste maatstaven is dan ook onze uitdaging. Dit bereiken wij door onze kennis actief te delen en ervaringen uit te wisselen. Een open en integere instelling is niet alleen intern, maar ook bij onze partners een basisvoorwaarde.

We vinden het bovendien belangrijk om continu in contact te blijven met de regio waarin we werken. Zo werken we bij voorkeur met lokale partners en steunen we regionale initiatieven.

Hart voor Haïti

Al jarenlang steunen wij de stichting Hart voor Haïti. Deze stichting biedt een veilig thuis aan kinderen en zorgt voor goed onderwijs. Het kinderdorp ‘Bon Repos’ heeft daarbij onze speciale aandacht. Met onze financiële bijdrage kan de stichting bijvoorbeeld de woningen onderhouden en de kinderen ieder jaar een mooi kerstcadeau geven. Daarnaast proberen we ook praktisch hulp te verlenen. Na de grote aardbeving in 2010 zijn diverse collega’s, samen met een aantal van onze zakelijke relaties uit de bouwwereld, gaan helpen met de renovatie en herbouw van enkele gebouwen. Ook leverden we praktische hulp door het dorp te voorzien van zonnepanelen. Hierdoor is men minder afhankelijk van de plaatselijke, onbetrouwbare energievoorzieningen.

Oekraïne

Wij kiezen voor maatschappelijke samenwerkingen en initiatieven. Dit doen wij op diverse vlakken en heel het jaar door. We voelen ons betrokken bij de mensen in Oekraïne. In samenwerking met de gemeente Den Bosch en Hendrik-Ido-Ambacht hebben we vastgoedlocaties ter beschikking gesteld voor noodopvang. Ook hebben wij onze collega’s opgeroepen om initiatieven aan te dragen, waardoor er een lading bouwschoenen richting Oekraïne is gegaan.

Zorgen voor elkaar: Ver weg én dichtbij

Niet alleen ver weg, ook dichterbij is hulp hard nodig. Diverse organisaties kunnen rekenen op onze steun, niet alleen financieel, maar ook door onze handen uit de mouwen te steken.

Denk aan het repareren van kasten, het vervangen van een kozijn, het leggen van een vloer of het vervangen van een dak van een tuinhuis. Dit soort klussen doen we voor mensen in de regio die er door omstandigheden lichamelijk en/of financieel niet toe in staat zijn. We zijn hiervoor aangesloten bij Stichting ANDERS Drechtsteden, een organisatie die regionale ondernemers verbindt aan hulpvragen van kwetsbare mensen in de buurt.

Sport en Cultuur

Zowel in het werk als daarbuiten zijn veel ABB’ers zeer sportief. Niet alleen voor zichzelf, ook om zich in te zetten voor anderen. Deze initiatieven steunen we graag. Zo zijn er medewerkers die al een aantal keer hebben meegedaan aan Cycle for Hope, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het opgehaalde geld bestemd is voor ggz-instelling De Hoop.

Onderwijs

Wij bieden mensen graag kansen op de arbeidsmarkt, onder andere door stage- en werkervaringsplekken aan te bieden binnen ons bedrijf. Onze relaties met opleidingsinstituten zijn belangrijk voor ons. We zijn bijvoorbeeld aangesloten bij de Stichting Wetech, een platform dat verbinding legt tussen het bedrijfsleven en leerlingen van het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Regelmatig doneert ABB aan dit college gereedschapskoffers die leerlingen kunnen gebruiken bij hun praktijkopdrachten.