Afbeelding “Natuur staat in Haags Buiten op de eerste plaats”

“Natuur staat in Haags Buiten op de eerste plaats”

In een interview met de Vogelbescherming vertelt Tom Bullens, directeur en stedenbouwkundige bij Vollmer & Partners, over nieuwbouwwijk Haags Buiten. "We zijn een ontwerpbureau voor stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur en zoeken naar harmonie tussen stad en landschap, tussen mens en natuur. Ook als je verstedelijkt, moet je natuurwaarde vergroten, vind ik. Verrijking in plaats van verarming.”

Dat is in Haags Buiten zeker het uitgangspunt geweest. Bullens: “De wijk ligt midden in het groen, natuur staat er op de eerste plaats. Langs de rand van de wijk ligt een ecologische zone en tussen de huizen ligt een lint van water en groen. De zachte oevers langs het water en de bosjes met een dichte structuur zijn goed voor de soortenrijkdom.”

“Maar natuurinclusief bouwen is een samenspel op meerdere niveaus. In de architectuur zijn vleermuis- en vogelkasten opgenomen in de gevels. En de tuinen bij de huizen hebben we zorgvuldig ingepast in het landschap. Op de parkeerplaatsen staan sierkers en sierpeer, die leveren veel bloesem en voedsel voor insecten en vogels.”

Met het groen voorkomen we hittestress, waardoor mensen hun huis minder hoeven te koelen

Tom Bullens

Om het groen in de toekomst veilig te stellen is een onderhoudsplan gemaakt. “Als je natuur wilt handhaven en zich laten ontwikkelen, dan moet je het goed beheren. In het plan staat bijvoorbeeld dat bloemenweides pas worden gemaaid als bloemen hun zaad hebben laten vallen, en dat het maaisel wordt afgevoerd. De natuurbosjes moet je laten verwilderen, dus die mag je niet ‘even opschonen’; afgevallen takken zijn waardevol en moet je op hun plek laten.”

 

Anders maar niet duurder

Op de vraag of groen bouwen niet de standaard is vanwege hogere kosten, antwoord Bullens: “Deze manier van bouwen is niet per se duurder, het is vooral anders. Natuurlijk moet je op onderdelen wel extra investeren, bijvoorbeeld in de aanleg van het groen. Maar zonder de leibomen zouden bewoners allemaal schuttingen zetten en dat kost ook geld. Met het groen voorkomen we hittestress, waardoor mensen hun huis minder hoeven te koelen.”

Ervaringen