Afbeelding “In Haags Buiten wordt de biodiversiteit in stand gehouden”

“In Haags Buiten wordt de biodiversiteit in stand gehouden”

Haags Buiten won in 2021 de runner-up award natuurinclusief bouwen en ontwerpen. Daarnaast werd het project genoemd bij de top 7 circulaire projecten in het digitale themanummer Circulair & Natuurinclusief in 2022 van Stedenbouw&Architectuur.

Haags Buiten is een project in het Erasmus Veld waarvan de laatste woning eind mei 2021 is opgeleverd. Wonen in het groen staat centraal. In en om het plan zijn meerdere groenstructuren aanwezig. Aan de ene kant grenst de nieuwe buurt aan de groene ecologische zone langs de Erasmusweg, aan de andere kant van het plan ligt het ecolint met het water dat door de wijk heen loopt. Tussen de nieuwe woonblokken zijn groene scheggen aangelegd. Water en groen zijn vanuit de omgeving het plan in getrokken, waardoor de buurt met beide ecologische zones verweven wordt.

De stedenbouwkundige opzet van de wijk is helder, met een duidelijke hiërarchie en een minimum aan verharding. De buurt wordt voor de auto ontsloten op één plek, waardoor de nieuwe woonwijk alleen door bestemmingsverkeer gebruikt wordt.

De duurzaamheidsambities van de ontwikkelende partijen en de gemeente voor deze locatie lagen hoog

Kampman Architecten

De duurzaamheidsambities van de ontwikkelende partijen en de gemeente voor deze locatie lagen hoog. Er wordt op diverse manieren bijgedragen aan het in stand houden van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door het toepassen van inheemse plantensoorten en het integreren van nestgelegenheden in de gevels. Daarnaast is er in het ontwerp veel rekening gehouden met de waterhuishouding. Het grondniveau van het totale plan is verhoogd, er zijn meerdere wadi’s aangelegd en de hemelwaterafvoeren zijn afgekoppeld van het gemengde riool.

In de techniek van de woningen is het inzetten op duurzaamheid ook terug te zien. Zo hebben zowel de grondgebonden woningen, als de appartementen in het plan de beschikking over een individuele warmtepomp. In de woningen met schuine daken zijn in het dak met een zuidoriëntatie over de volledige lengte PV-panelen geïntegreerd. De rijwoningen met kap zijn daarmee allemaal energie neutrale woningen.

Ervaringen