Afbeelding Gebiedsontwikkelingen

Gebiedsontwikkelingen

Levendige stadsharten, uitbreidingswijken met verschillende woningtypes en de beste voorzieningen of concepten voor economische vooruitgang. Met creatieve en realistische oplossingen staat ABB garant voor succesvolle gebiedsontwikkelingen.

Van de inventarisatie en planvorming tot woningbouw en de aanleg van de infrastructuur. ABB heeft de kennis en ervaring in huis om grootschalige gebiedsontwikkelingen te realiseren. Samen met overheden, bedrijven, maatschappelijk partners én de toekomstige bewoners ontwikkelen en bouwen we toekomstgerichte woongebieden. Zo voegen we waarde toe aan leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, beleving en (sociale) duurzaamheid.

Succesvolle projecten vragen om ervaring, visie en lef. Daarom dragen we risico’s, delen we onze kennis met alle betrokken partijen en nemen we het complete proces van ontwikkeling tot bouw op ons. Zo verrassen we met creatieve én betaalbare oplossingen in het belang van alle betrokken partijen. En bieden we opdrachtgevers zekerheid voor de lange termijn.

We verrassen met creatieve én betaalbare oplossingen