Afbeelding “Unanieme goedkeuring door partijen in vroeg stadium te consulteren”

“Unanieme goedkeuring door partijen in vroeg stadium te consulteren”

In een artikel op de website van Vastgoedmarkt vertellen Bart van Wijk, projectmanager bij de gemeente Dordrecht, en Jan Dekker, directeur ABB, over het Amstelwijck Park in Dordrecht. Een duurzaam project dat zowel het ondernemerschap als de ontwikkelexpertise van ABB onderstreept. Deze groene en duurzame woonwijk, die na realisatie 190 woningen telt, vervangt de betonkolos dat het voormalige ziekenhuisterrein ooit was. Amstelwijck Park wordt niet alleen klimaatadaptief, natuurinclusief en energiezuinig, maar zal voor bijna de helft uit groen en water bestaan. Hieronder een aantal fragmenten uit het interview dat op vastgoedmarkt.nl is verschenen.

De nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd op de locatie van het voormalige Refaja-ziekenhuis aan de zuidwestrand van Dordrecht. ABB kocht het pand en het 6,5 hectare grote terrein eind 2017 van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Directeur Jan Dekker: “Wij zagen de potentie van deze goed ontsloten plek met veel groen en water, gelegen tussen natuurgebied De Biesbosch en de Dordtse binnenstad. ABB is bezig hier een groene, waterrijke en ruim opgezette woonwijk realiseren, die bewoners een permanent vakantiegevoel zal bezorgen.”

 

Gebiedsontwikkeling

De verhuizing van het voormalige ziekenhuis en de aankoop van het terrein door ABB bracht de gebiedsontwikkeling van heel Amstelwijck in een stroomversnelling, verklaart Bart van Wijk, sinds eind 2019 projectmanager bij de gemeente Dordrecht. “Voor de invulling van het gebied zijn de afgelopen jaren meerdere plannen bedacht. Mede geënthousiasmeerd door het ABB-plan – ontworpen door Echo Urban Design uit Rotterdam en ZVA architecten uit Den Haag – besloot het college in 2018 een bestemmingsplan voor het hele Amstelwijck-gebied te maken, met als basis een ontwikkelstrategie. Dordrecht heeft hier in vier deelgebieden in totaal 800 woningen gepland. Amstelwijck Park is het eerste project.”

 

Deze gebiedsontwikkeling zal niet alleen het woningtekort in Dordrecht terugdringen, maar ook de hogere inkomensgroepen terugbrengen naar de stad

Bart van Wijk, projectmanager gemeente Dordrecht

Zowel het bestemmingsplan als het ABB-project zijn unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, benadrukt Van Wijk. “Dat is vrij zeldzaam. Wat erg hielp, is dat gemeente Dordrecht en ABB alle belanghebbenden in een vroeg stadium hebben geconsulteerd. Natuurorganisaties maakten zich zorgen over de bevers en reeën achter de Oostkil, villabewoners in Dordtse Hout waren verontrust over het groen en hun privacy. Waar mogelijk hebben we hun adviezen overgenomen en zorgen weggenomen. Daardoor bleven juridische procedures uit. Hoewel niet alle zorgen zijn weggenomen, is dit teken van een groot draagvlak. En dat is goed, want deze gebiedsontwikkeling zal niet alleen het woningtekort in Dordrecht terugdringen, maar ook de hogere inkomensgroepen terugbrengen naar de stad en doorstroming op onze woningmarkt bewerkstelligen.”

Ervaringen