Afbeelding “De open houding en oplossingsgerichte instelling van ABB is waardevol gebleken”

“De open houding en oplossingsgerichte instelling van ABB is waardevol gebleken”

In het nieuwe woongebied Waelpark, tussen Naaldwijk en 's-Gravenzande, heeft ABB als eerste ontwikkelaar en bouwer een woonwijk ontwikkeld waarin alles samenkomt; Dijckerwaal. De wijk bestaat uit 143 huizen die in 2018 zijn opgeleverd. Jeroen Verschuren, directeur van Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland, is zeer te spreken over de werkwijze van ABB bij het realiseren van deze nieuwe woonwijk. "De open houding en oplossingsgerichte opstelling van ABB heb ik tijdens onze samenwerking ontzettend gewaardeerd. Ook de transparantie in het financiële verhaal gaf vertrouwen", vertelt Verschuren.

“Vanuit de gemeente Westland was het de wens om binnen het plan Waelpark een woonwijk te ontwikkelen die aansluit bij de wensen van de huidige, veranderde markt”, vervolgt Verschuren. “ABB heeft de opdracht gekregen om het project Dijckerwaal te ontwikkelen en realiseren. Daarbij is continu uitgegaan van wensen en eisen van de toekomstige doelgroepen.”

De obstakels die we tegenkwamen, zijn door ABB optimistisch en ambitieus opgepakt

Jeroen Verschuren, directeur Het Nieuwe Westland

Het project Dijckerwaal is onderdeel van het Masterplan Waelpark, dat in fasen wordt ontwikkeld. In totaal zullen hier zo’n 1200 woningen gebouwd worden. Verschuren: “Aangezien de bouwplanontwikkeling gelijk opliep met de ruimtelijke afronding van het Masterplan was het van belang dat alles in het proces goed op elkaar was afgestemd. Bij tussentijdse wijzigingen in de plannen is ABB steeds blijven meedenken. De obstakels die we tegenkwamen, zijn optimistisch en ambitieus opgepakt. Ook wanneer dat extra inspanningen van de ontwikkelaar vereiste. Dat is iets waar we met een heel goed gevoel op terugkijken.”

 

Vertrouwensband

“De open houding en oplossingsgerichte instelling van ABB is eveneens waardevol gebleken. Net als de transparantie in het financiële verhaal. Voor ons was dat een belangrijk thema, zeker met het oog op de bouwkosten en de uiteindelijke grondopbrengst. Dat geeft wel aan dat er sprake is van een vertrouwensband. Tijdens de samenwerking hebben we het uiteindelijke doel continu voor ogen kunnen houden. Na ruim 20 stedenbouwkundige planaanpassingen is er uit de ideeën een heel mooi gebiedsplan gerold. De woningen vallen in de prijsklassen € 165.000 tot ruim € 340.000 en zijn geschikt voor zowel alleenstaanden en starters als voor jonge gezinnen en ouderen.”

“Ook de planning is voorspoedig verlopen. De eerste twee fasen hebben elkaar vanwege de grote vraag snel opgevolgd en de bouwstromen zijn zelfs gecombineerd. En last but not least is het project ook financieel tot een goed einde gebracht.”

Ervaringen