Afbeelding Werninkterrein

Werninkterrein

ABB heeft het in onbruik geraakte terrein van betoncentrale Wernink in Leiden aangekocht en wil dit herontwikkelen tot woonwijk. Het plan is om er zeshonderd tot zevenhonderd woningen en commerciële voorzieningen te bouwen.

Dit wordt een mix van appartementen in alle vormen en maten en ongeveer tien procent stadswoningen. De start van de bouw wordt later bepaald.

 

Op de hoogte blijven?

Geïnteresseerden kunnen zich via de projectwebsite inschrijven voor de nieuwsbrief. Zodra er nieuwe updates zijn, worden deze via de nieuwsbrief gedeeld.

Locatie

Leiden

Betreft

Ca. 600 / 700 woningen

Voortgang

In ontwikkeling

Projectontwikkeling

ABB Ontwikkeling B.V

Participatie

Het participatietraject van Werninkterrein is erop gericht om alle betrokkenen te betrekken bij de ontwikkeling. Dit gebied in Leiden zal de komende jaren een transformatie ondergaan en een belangrijke bijdrage leveren aan de uitbreiding van het woningaanbod in Leiden. Om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen leveren en in te spelen op de behoefte van toekomstige bewoners en omwonenden betrekken we iedereen die dat wil bij de ontwikkeling van dit gebied.

 

Participatie deel 1

Deel 1 van de participatie is reeds afgerond. Meer hierover op:

Participatie deel 2

Begin 2022 organiseerde ABB samen met gemeente Leiden en de ontwerpers van deze herontwikkeling het event ‘Winter op het Werninkterrein’. Omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden waren op locatie uitgenodigd, zodat zij het terrein beter konden leren kennen. Daarnaast werd het stedenbouwkundig plan gepresenteerd en konden de bezoekers hun reactie geven op het plan. Ook waren we benieuwd naar hoe zij het gebied willen gebruiken; hoe zij er willen wonen, gebruikmaken van de voorzieningen, wandelen, sporten, met (klein)kinderen spelen etc. De vele reacties die we hebben ontvangen verwerken we in de definitieve versie van het stedenbouwkundig plan. Samen, door inbreng van een breed publiek, maken we het plan voor het Werninkterrein nog beter.

In een volgende fase van het ontwerpproces laten we zien op welke manier we de aandachtspunten verwerkt hebben. Ook organiseren we later een aantal verdiepende gesprekken. Bijvoorbeeld over specifieke woningtypen (zoals CPO-woningen).

Aan dit project werkten mee

OZ

OZ

Architectenbureau
BURA

BURA

Bureau voor stedenbouw en landschap
Future Mobility Network

Future Mobility Network