Afbeelding “We hebben in alle projecten aandacht voor natuur”

“We hebben in alle projecten aandacht voor natuur”

Duurzaamheid zit verankerd in ons DNA. Daar getuigen niet alleen onze woningprojecten van; het blijkt ook uit onze bedrijfsvoering, de herontwikkeling van het nieuwe eigen kantoor en de groene passie van de werknemers, vertellen commercieel directeur Frank van Dijk en duurzaamheidsmanager Jimmy van der Westen in een interview met Vastgoedmarkt.

ABB legt de duurzame lat voor zichzelf steeds hoger, legt Jimmy uit. “ABB heeft in al haar projecten aandacht voor de natuur. We houden rekening met de klimaatbestendigheid van de projecten, zoals genoeg schaduw tegen hittestress en waterberging tegen uitdroging en wateroverlast. Zo wordt de hoogte van onze woningbouwlocatie in Hendrik-Ido-Ambacht afgestemd op een hoogwaterstand die zich statistisch eens in de duizend jaar voordoet. Voor ons gaat duurzaamheid niet alleen over energiebesparing. We houden ook rekening met de natuur en toekomstige klimaatverandering. In onze projecten sturen we bovendien op sociale duurzaamheid die mensen samenbrengt. Denk aan een parkeerhub met oplaadpunten en voorzieningen die een ontmoetingsplek wordt. Maar ook fiets- en wandelroutes die we aanleggen.”

Ook de eigen bedrijfsvoering wordt steeds duurzamer. “Dankzij prefabbouw, standaardisering en gerecyclede bouwmaterialen produceren we nog maar weinig CO2 en stikstofuitstoot op de bouwplaats. Tien jaar geleden waren we nog twaalf maanden bezig met de bouw van een rijwoning. Nu zitten er amper zestien weken tussen start bouw en oplevering van onze ABB-conceptwoning. Ook maken we gebruik van elektrische kranen en zonnepanelen op onze uitvoerdersunits. We streven naar zoveel mogelijk CO2-neutraal bouwen en emissieloos materiaal. ABB werkt daarnaast aan een eigen lijn van houtbouwconceptwoningen.”

 

Nieuw kantoor

Ook bij de keus voor het nieuwe kantoor was de mate van duurzaamheid doorslaggevend. Frank: “Vanwege onze sterke groei moeten we verhuizen naar een groter kantoor. Onze keus viel op een bestaand kantoor van 6.700 m² met 190 parkeerplaatsen. Want waarom zouden we voor nieuwbouw kiezen, terwijl er zoveel leegstand is. Het kantoor dat we dit najaar betrekken, heeft al een A-label. Maar we gaan het nog meer verduurzamen.”

Groene ABB-visie

Maar het meest in het oog springen onze groene woningprojecten. Duurzaamheidsmanager Jimmy noemt Haags Buiten als exponent van de groene ABB-visie. “Dit is een van de eerste natuurinclusieve woonwijken in Nederland. Gemeente Den Haag had al grote groene ambities in het ontwerptraject. Dat triggerde ons net een stap verder te gaan. Zo hebben we water en groen vanuit de omgeving het plan ingetrokken en verbonden met de bestaande ecologische zones. Het grondniveau van de hele locatie hebben we opgehoogd, zodat we wadi’s konden aanleggen. Met project Amstelwijck Park in Dordrecht gaan we nog een stapje verder. Hier ontwerpen we om de natuur heen en leggen we vervolgens als eerste de natuuruitbreiding aan. Pas daarna begint de bouw. Op de manier profiteren bewoners bij oplevering al van volwassen groen. Bovendien is het bouwproces stikstofarm, omdat we de bouwwegen aanleggen met materiaal dat al op de bouwplaats aanwezig was.”

 

Ervaringen