Menu

Binnen ABB handelen we integer

ABB wil op een zorgvuldige, integere, transparante en maatschappelijk verantwoorde wijze werken en samenwerken in de maatschappij. Iedereen mag ons daarop aanspreken en daar spreken we ook elkaar op aan. In onze gedragscode staan de belangrijkste afspraken.
De actuele gedragscode is via onderstaande link te openen.

Gedragscode

''Wij hechten waarde aan het integer handelen van al onze medewerkers. Openheid is hierbij niet alleen intern maar ook bij partners een basisvoorwaarde.''