Afbeelding Integriteit & Gedragscode

Op ABB kun je bouwen

Integriteit voorop

ABB wil op een zorgvuldige, integere, transparante en maatschappelijk verantwoorde wijze werken en samenwerken in de maatschappij. Iedereen mag ons daarop aanspreken en daar spreken we ook elkaar op aan. In onze gedragscode staan de belangrijkste afspraken. De actuele gedragscode is via onderstaande link te openen.