Afbeelding “Ook wij zijn woonconsumenten en snappen de uitdaging. ABB werkt hard om onze woonproducten betaalbaar de houden”

“Ook wij zijn woonconsumenten en snappen de uitdaging. ABB werkt hard om onze woonproducten betaalbaar de houden”

Het ontwikkelen en bouwen van leefomgevingen waar mensen met plezier kunnen wonen, werken en recreëren. Daar gaan we voor! Niet alleen voor de happy few, maar voor alle doelgroepen. Want bij ABB staat de mens voorop. Vanuit deze filosofie heeft ABB de afgelopen periode haar ontwikkelstrategie aangescherpt. Commercieel Directeur Frank van Dijk vertelt hier meer over in een interview aan Vastgoedmarkt. "De maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen willen we nu een nog voornamere plek geven in onze bedrijfsstrategie."

Met een pijplijn van zeker 5.000 woningen – verdeeld over tientallen binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen en uitleglocaties – kan ABB een forse bijdrage leveren aan de lokale woningvraag, stelt Van Dijk. “De afgelopen jaren deden we dat al met onze conceptwoningen, waarvan we er naast alle andere lopende bouwprojecten circa 250 per jaar bouwen. Deze conceptwoningen zijn flexibel, duurzaam, hoogwaardig. Omdat deze woningen gestandaardiseerd en grotendeels prefab zijn en we ze in zeer korte tijd bouwen, kunnen we ze tegen een scherpe prijs in de markt zetten. Onze conceptwoningen zijn bovendien naar eigen wens aan te passen. In geval van gezinsuitbreiding kunnen bewoners de woning uitbouwen en hoeven niet te verhuizen.”

 

Onze woonconcepten bieden regelmatig uitkomst

Frank van Dijk, Commercieel Directeur ABB

Efficiënter en betaalbaarder

Met het ambitieuze landelijke doel van meer dan 900.000 woningen tot 2030 is het volgens Van Dijk zaak dat de overheid regie houdt, afspraken concreet maakt en faciliteert. “ABB heeft gekeken op welke locaties we extra woningen kunnen toevoegen. Appartementen worden echter steeds duurder om te maken, de consumentenwens op een bepaalde locatie sluit niet altijd aan en ook de parkeernormen kunnen beperkend zijn. Onze nieuwe woonconcepten bieden gelukkig regelmatig uitkomst. Door beneden- en bovenwoningen te combineren kunnen we op een perceel 150 in plaats van honderd rijwoningen realiseren. Met onze rug-aan-rugwoningen – waarbij we de achtergevels tegen elkaar aan bouwen – kunnen we zelfs twee keer zoveel grondgebonden rijwoningen realiseren. Dit efficiëntere grondgebruik draagt direct bij aan de betaalbaarheid van de woningen. Beide concepten zijn royaal en kunnen worden uitgevoerd inclusief een tuin. Ook kunnen we koopstarters een erfpachtconstructie aanbieden. Hierbij stellen ze de grondaankoop uit en betalen ze in plaats daarvan een maandelijkse erfpachtcanon. Dat betekent een fors lager aankoopbedrag en een lagere hypotheek tegen gunstige voorwaarden.

Ervaringen