Afbeelding “Minder woningen en meer groen in Residentie Parkzicht”

“Minder woningen en meer groen in Residentie Parkzicht”

In 2016 won ABB de tender die was uitgeschreven door de ANWB, voor de herontwikkeling van een deel van hun terrein in Wassenaar. Onze projectmanager Roald van den Broek vertelt in een interview met Vastgoedjournaal over deze bijzondere herontwikkeling.

Roald: “In verband met leegstand was het de bedoeling dat de ANWB op deze locatie van 37.000 m2 haar deels monumentale kantoor zou vernieuwen en een ander deel zou slopen. Hierdoor zou er veel ruimte vrijkomen voor andere ontwikkelingen, voornamelijk woningbouw. Op het moment van de tender zouden er circa 250 nieuwe woningen, waarvan een deel bestemd zou zijn voor sociale huur, gebouwd kunnen worden.”

 

Verhuizing

ABB kwam met een plan dat een samenhang tussen wonen en werken mogelijk maakt. De gemeente Wassenaar was positief over de bouwplannen van de ANWB en ABB en stelde hiervoor een stedenbouwkundig kader en een startdocument op, die in november 2018 door de raad werden vastgesteld. Maar het plan veranderde toen de ANWB uiteindelijk alsnog besloot de locatie te verlaten.

 

“Hierdoor kwam het hele terrein beschikbaar voor herontwikkeling”, vertelt Roald. “Omdat wij al betrokken waren bij het project hebben wij samen met MLA+ architecten uit Rotterdam een nieuw plan gemaakt dat de bouw van 530 woningen mogelijk maakte. Met dat plan zijn we een participatietraject ingegaan met omwonenden en belanghebbenden. De uitkomst van de participatiegesprekken resulteerde in een afname van het aantal te bouwen woningen en een groenere omgeving.”

 

Invulling iconische gebouw

In Residentie Parkzicht, zoals het project wordt genoemd, worden uiteindelijk maximaal 425 woningen gebouwd en het huidig aantal parkeerplekken van 355 rondom het kantoor zal met 125 stuks afnemen ten gunste van vergroening van de locatie. Daarnaast komen er circa 210 halfverdiepte parkeerplaatsen onder de nieuwe bebouwing en wordt het iconische ronde gebouw ingevuld met buurtgerichte en maatschappelijke voorzieningen.

Ook de gemeente Den Haag is betrokken bij het project. Roald: “Op het moment dat je het voormalig ANWB-terrein verlaat, sta je op Haags grondgebied. De komst van 425 nieuwe woningen heeft effect op de omgeving. Daar houden we natuurlijk rekening mee  in de plannen.”

Ervaringen