Afbeelding “Ik ben verrast door de creativiteit van ABB”

“Ik ben verrast door de creativiteit van ABB”

Vlaardingen heeft een ambitieuze opdracht: in 10 jaar tijd 5.200 woningen realiseren. Een opgave waar de grondgebonden woningen in het Floreskwartier onderdeel van uitmaken. "Als wethouder kan ik onze ambitie niet alleen waarmaken. Daar heb je partijen zoals ABB voor nodig. De ontwikkelende bouwer is één van de partners waar we de klus mee gaan klaren", vertelt Ivana Somers-Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen bij de Gemeente Vlaardingen.

Het Floreskwartier is een nieuwbouwontwikkeling gelegen in de Indische Buurt in Vlaardingen. Wethouder Somers-Gardenier: “Het project is een mooie aanvulling voor de stad. Ik streef naar balans in onze woonvisie en daar past het Floreskwartier naadloos in. De ontwerpen die ABB heeft gemaakt, zijn heel verrassend en het is mooi om te zien hoe het plan past in de wijk.”

Het project bestaat uit grondgebonden woningen voor jonge, doorstromende gezinnen. “Het Floreskwartier draagt bij aan de woondifferentiatie die we nastreven. Met mensen in verschillende inkomensklassen en met verschillende achtergronden creëren we een veerkrachtige, levendige en stabiele wijk. En als je kijkt naar het prijssegment, dan bedienen we een doelgroep die nu echt een probleem heeft op de woningmarkt. Met dit nieuwbouwproject creëren we een mogelijkheid tot doorstroming. Hiermee voorzien we in een grote behoefte.”

“We zijn dan ook heel blij dat we ook in de vreemde coronatijd door konden gaan met de ontwikkeling van deze woningen. Uiteraard met het in acht nemen van alle maatregelen die van kracht zijn. Dat maakt dat je van alle kanten heel creatief moet nadenken. Ik ben zeer verrast door de aanpak van ABB op dit vlak.”

We hebben vaker samengewerkt en gezien de grote opgave waar Vlaardingen voor staat, blijft ABB wat mij betreft zeker één van de partners waarmee we de klus gaan klaren

Ivana Somers-Gardenier

Een belangrijk onderdeel tijdens de ontwerpfase van het project is het participatietraject met omwonenden en belanghebbenden. “Daar hecht ik veel waarde aan”, vertelt de wethouder, die naast portefeuillehouder Bouwen en Wonen ook portefeuillehouder Communicatie en Participatie is. “In een tijd waarin we geen fysieke bijeenkomsten mochten organiseren, heeft ABB gezocht naar manieren om het participatietraject digitaal vorm te geven.”

“Iedereen die zijn of haar mening wilde delen, heeft de gelegenheid gehad. Zelfs voor mensen die niet over de benodigde apparatuur beschikten, is geregeld dat ze inspraak konden hebben. Dat vind ik fantastisch, zeker in een tijd dat de draaiboeken hier nog niet voor klaar lagen. ABB is bovendien transparant omgegaan met deze participatievorm. Alles is inzichtelijk gemaakt, zodat iedereen beschikt over dezelfde informatie. Dat is ook precies wat de kracht van zo’n traject is.”

 

De klus klaren

Wethouder Somers-Gardenier is blij met de manier hoe het Floreskwartier tot stand komt. “We hebben in het verleden al samengewerkt met ABB Bouwgroep en gezien de grote opgave waar Vlaardingen voor staat, blijft de ontwikkelende bouwer wat mij betreft zeker één van de partners waarmee we de klus gaan klaren.”

 

Ervaringen