Afbeelding Carré du Bois

Carré du Bois

In Den Bosch ontwikkelen we de locatie van het voormalige KPN-gebouw aan de Hervensebaan 1 naar wonen. Momenteel wordt het schetsontwerp in overleg uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Deze prominente locatie maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Station Oost. In het huidige schetsontwerp gaan we uit van een programma met ongeveer 300 woningen, waarvan 75 procent in het sociale segment en de overige 25 procent in het middeldure huursegment. Na eerdere pogingen om het bestaande pand te transformeren tot woningbouw, is inmiddels sloop-nieuwbouw het uitgangspunt voor deze kavel.

Om uiteindelijk tot een goed ontwerp te komen zal ook de buurt bij de ontwikkeling worden betrokken.

Locatie

Den Bosch

Betreft

ca. 300 woningen

Voortgang

In ontwikkeling

Onze rol

Projectontwikkeling