Menu

We merken dat ABB echt kwaliteit levert

‘Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken is het voor ons als gemeente in de eerste plaats belangrijk dat je als partners van elkaar op aan kunt. Daarnaast is het belangrijk dat er kwaliteit wordt geleverd. Dat zie je bij uitstek bij ABB gebeuren’, vertelt Piet Melzer, wethouder Financiën, Wonen en Mobiliteit in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 

Ackerswoude is één van de projecten waar ik nauw bij betrokken ben

‘Ackerswoude is één van de projecten waar ik nauw bij betrokken ben’, vertelt Melzer. ‘Vraaggericht ontwikkelen en bouwen voert hier de boventoon, wat zich uit in de deelprojecten Ackerswoude Brink en Ackerswoude Landrijk. De gemeente is grondbezitter. Het bijzondere is dat het een samenwerking is tussen de gemeente en twee ontwikkel- en bouwpartners, waarvan ABB er één is.’

''Vraaggericht ontwikkelen en bouwen voert hier de boventoon.''

Adequaat anticiperen

‘Het feit dat je van elkaar op aan kunt en dat dingen worden uitgesproken, maakt de samenwerking met ABB heel plezierig. Als iets stroef loopt, dan wordt dat teruggekoppeld en vervolgens wordt er adequaat geanticipeerd op de situatie. Dat is iets wat heel belangrijk is, zeker wanneer er sprake is van meer bouwstromen.’

‘Ik ben zeer te spreken over de samenwerking. Ook onderling verloopt het contact tussen de ontwikkel- en bouwpartijen goed.’

“Ik ben zeer te spreken over de samenwerking. Ook onderling verloopt het contact tussen de ontwikkel- en bouwpartijen goed.”

Tevreden klanten en partners

‘In totaal worden er 1000 woningen gerealiseerd. Wat ik terughoor in de verhalen van de eigenaren van de eerste opgeleverde woningen is dat er echt kwaliteit is geleverd. Voor ons als gemeente gaat het om dat woongenot. ABB heeft dus echt tevreden klanten en partners.’

“ABB heeft dus echt tevreden klanten en partners.”