Menu

‘ABB Bouwgroep staat open voor duurzame ambities’

Het welzijn van bewoners, duurzaamheid en een groene leefomgeving: het zijn 3 belangrijke thema’s voor de gemeente Midden-Delfland. In Den Hoorn, vlakbij Delft, heeft de gemeente samen met ABB Bouwgroep een bijzondere wijk ontwikkeld waarin de kwaliteit van de leefomgeving en duurzaamheid samen komen. ‘Het is gelukt om een duurzame én klimaatbestendige woonwijk neer te zetten met ABB’, vertelt Jack Mostert, projectleider Gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Midden-Delfland.

 

Meer over De Kreek

 

De Kreek is één van de eerste Cittaslow-wijken in Nederland. De nieuwbouwwijk heeft een dorps karakter. Mensen wonen grenzend aan het mooie en bijzondere landschap van de gemeente. Je vindt in de wijk geen ellenlange rechte woonstraten, maar meer aparte hofjes. Zelfs de hoofdroute meandert door de wijk heen. De koop- en huurwoningen hebben allemaal hun eigen karakter en bevinden zich tussen groene zones die de wijk kenmerken. Geen woning is exact hetzelfde als die van de directe buren.

Water speelt een belangrijke rol, iets wat tot uiting komt in onder andere de watergangen en zichtbare goten in tuinen en straten, die vervolgens naar de wadi’s en de kreek leiden. De ontwikkeling van De Kreek sluit daarmee naadloos aan op de duurzame en toekomstgerichte visie van de gemeente Midden-Delfland.

 

Duurzaamheid omarmd

De duurzame filosofie is tot uiting gekomen in zowel het overkoepelende idee als de daadwerkelijke bouw van De Kreek. Zo hebben de grondgebonden woningen een EPC van 0 en de appartementen een EPC van 0,2. ‘Tijdens het project hebben we ook op dat vlak een goede samenwerking met ABB ervaren,’ zegt Mostert. ‘We hebben de stip aan de horizon samen bereikt en er is nergens een concessie in gedaan.’

‘De meerwaarde van ABB in dit traject is dat ze open stonden voor onze duurzame ambities. Alles is bespreekbaar en ze hebben dit echt omarmd. Je merkte dat het ze werkelijk aan het hart gaat. Als je ziet dat een ontwikkelaar zo betrokken is, dan weet je dat het eindproduct voor de bewoners ook echt een goed product is en voor ons als gemeente is dat heel fijn.’

Klimaatbestendig

Het groene en duurzame karakter komt dus terug in zichtbare én minder zichtbare elementen. Zo vind je in de wijk groene erfafscheidingen en natuurlijke speelplaatsen voor de jongsten in de wijk. Er is vanzelfsprekend ook gewerkt met FSC-hout en er zijn molgoten aangelegd in de voortuinen voor de geleiding van regenwater.

‘Groen speelt daarmee niet alleen een belangrijke rol in de uitstraling, maar biedt vooral ook een goede oplossing voor afvoer van water met het oog op het veranderende klimaat’, legt Mostert uit. ‘Je ziet dit thema dan ook terugkomen in allerlei keuzes die voor en tijdens de bouw zijn gemaakt. Een natuurlijke omgeving biedt veel voordelen. Voor het welzijn van mensen in de wijk natuurlijk, maar ook als je kijkt naar klimaatbestendigheid.’

‘De groene gebieden in de wijk werken letterlijk als een soort schild tegen te veel hitte in de zomers. De aangelegde wadi’s en de natuurvriendelijke oevers zijn daar een prima middel voor. Ze zorgen voor een waterbuffer bij hevige regen, reduceren de hittestress en zorgen voor verkoeling, geven natuurbeleving en verbeteren de biodiversiteit. Ook is dit goed voor vlinders, bijen en overige insecten die het in stedelijk gebied dikwijls moeilijk hebben’, zegt Mostert.

‘Regenwater gaat via open goten in de tuinen en straten vertraagd naar het oppervlaktewater. Je vindt daarom bijvoorbeeld ook niet overal regenpijpen in de wijk die zijn aangesloten op het riool.’

''De meerwaarde van ABB in dit traject is dat ze open stonden voor onze duurzame ambities. Alles is bespreekbaar en ze hebben dit echt omarmd. Je merkte dat het ze werkelijk aan het hart gaat. Als je ziet dat een ontwikkelaar zo betrokken is, dan weet je dat het eindproduct voor de bewoners ook echt een goed product is en voor ons als gemeente is dat heel fijn.''

Betrokkenheid

‘De Kreek begint echt tot leven te komen’, besluit Mostert. ‘Veel natuur moet natuurlijk nog tot volle wasdom komen, maar we ontvangen al heel veel positieve reacties. De mensen dragen zelf ook hun steentje bij aan de wijk met fraaie tuinaanleg. Dat samenspel met de bewoners is cruciaal. Het plan begint met het aanleggen van alle klimaatadaptieve en duurzame voorzieningen, maar nog belangrijker is het daarna in stand houden hiervan. We hebben ons samen met ABB en stedenbouwkundige Esther Stuijts van Wissing intensief ingezet om de bewoners daarin mee te nemen en hen die meerwaarde te laten ervaren.’

Bewoners zijn bijvoorbeeld goed geïnformeerd over het gebruik van de tuin. Zo is bepaald dat achtertuinen voor maximaal de helft mogen worden verhard. Gevelbeplanting en groene afscheidingen moeten in stand worden gehouden. ‘Tijdens het hele proces zijn bewoners hier door ABB ook heel goed over geïnformeerd. Niet alleen tijdens de verkoopavonden, maar ook daarna. En dat werkt. Ideeën van belanghebbenden werden ook serieus aangepakt, die betrokkenheid vind ik heel mooi. Dat is een waarde van ABB die die je dus ook echt in de praktijk ervaart.’

''Dat samenspel met de bewoners is cruciaal''