Menu

Lievenshof, Oud-Beijerland

ABB Bouwgroep en Trivestor ontwikkelen samen het woningbouwplan Lievenshof in Oud-Beijerland. Bestaande uit 54 grondgebonden woningen.

Het project heeft de naam “Lievenshof” gekregen, een verwijzing naar de Jan Lievenslaan en de nieuw te realiseren woonhof. De architectuur heeft een dorpse sfeer en sluit goed aan op de omliggende wijk. In totaal worden er 54 woningen gerealiseerd, allen met een fijne tuin. Er zijn verschillende woningtypen, waardoor er altijd wel een woning is die bij een ieders woonwensen aansluit.

De woningen variëren in oppervlakte tussen 129 m² en 173 m² en zijn energiezuinig door toepassing van warmtepompen en zonnepanelen. De tuinen liggen alle op de zon georiënteerd.

Projectwebsite Lievenshof

  • Locatie Oud-Beijerland
  • Omvang 54 grondgebonden woningen
  • Status In aanbouw
  • Opdrachtgever Waarderhoek B.V. (samenwerking tussen ABB Bouwgroep en Trivestor)
  • Expertise Bouwen, Ontwikkelen, Conceptwoning

Duurzame ontwikkeling

Lievenshof is een duurzame ontwikkeling. Deze duurzaamheid beperkt zich niet enkel tot de realisatie van slimme installaties en een warme jas om de huizen. Het start al bij de stedenbouw. Lievenshof is een plan dat perfect aansluit op zijn locatie met een eigen identiteit en karakter. Dit heeft meer toekomstwaarde. Bovendien voelen de bewoners zich fijner waar de leefkwaliteit hoog is. Om deze reden wordt er aandacht besteed aan de inrichting van de buitenruimte. In Lievenshof wordt dit gedaan door de openbare ruimte voldoende maat te geven en het integreren van groen.

Ook dieren en planten moeten goed kunnen gedijen in hun omgeving. Zo wordt gebruik gemaakt van beplanting die zowel beschutting biedt aan dieren als voedsel is voor insecten. Waar mogelijk worden in de toekomstige bebouwing nestkasten gerealiseerd waardoor veilige broedplaatsen voor vogels ontstaan. De nieuwe bewoners zullen bovendien geadviseerd worden hun tuin niet volledig te verharden.

Naast de ruimtelijke kwaliteit, stedenbouwkundige inpassing, architectonisch verschijning en sociale waarden, krijgt duurzaamheid ook in de technische uitwerking de nodige aandacht. Door middel van slimme technieken worden energiezuinige woningen met een lage maandelijkse energielast gerealiseerd. Alle woningen worden energiezuinig uitgevoerd met een energieprestatie coëfficiënt van nul (EPC=0).

“Er is nagedacht over de toekomstwaarde”

Verhalen over Lievenshof

We kunnen veel vertellen over wie we zijn en hoe we werken. Maar liever delen we de ervaringen van anderen. Bekijk hun verhalen. En ontdek hoe opdrachtgevers en partners de samenwerking met ons ervaren.

BIAS architecten over Lievenshof

Lees hier het verhaal.