Menu

Herontwikkeling Werninkterrein in Leiden

ABB heeft het in onbruik geraakte terrein van betoncentrale Wernink in Leiden aangekocht en wil dit herontwikkelen tot woonwijk. Het plan is om er zeshonderd tot zevenhonderd woningen en commerciële voorzieningen te bouwen.

Dit wordt een mix van appartementen in alle vormen en maten en ongeveer tien procent stadswoningen. De start van de bouw wordt later bepaald.

 

Op de hoogte blijven?

Geïnteresseerden kunnen zich via de projectwebsite inschrijven voor de nieuwsbrief. Zodra er nieuwe updates zijn, worden deze via de nieuwsbrief gedeeld.

Projectwebsite 

Verhalen over Wernink terrein Leiden

We kunnen veel vertellen over wie we zijn en hoe we werken. Maar liever delen we de ervaringen van anderen. Bekijk hun verhalen. En ontdek hoe anderen de samenwerking met ons ervaren.

The Future Mobility Network over Werninkterrein Leiden

Lees hier het verhaal.

Fleur Spijker en Frank van Dijk over Werninkterrein Leiden

Lees hier het verhaal.

Frank en Jimmy over duurzaamheid

Lees hier het verhaal.

OZ over Werninkterrein Leiden

Lees hier het verhaal.

Participatie

Participatie (samenspraak) is bedoeld om omwonenden, geinteresseerden en andere betrokkenen te laten meedenken over de invulling van de uiteindelijke invulling, uitstraling, etc. Het participatietraject van Werninkterrein is erop gericht om alle betrokkenen te betrekken bij de ontwikkeling. Dit gebied in Leiden zal de komende jaren een transformatie ondergaan en een belangrijke bijdrage leveren aan de uitbreiding van het woningaanbod in Leiden.

Om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen leveren en zodoende in te spelen op de behoefte van toekomstige bewoners en omwonenden betrekt ABB iedereen die dat wil bij de ontwikkeling van dit gebied.

 

Participatie deel 1

Deel 1 van de participatie is reeds afgerond. Meer hierover op:

Gemeente Leiden   Platform Doe Mee

 

Participatie deel 2

Begin 2022 organiseerde ABB samen met gemeente Leiden en de ontwerpers van deze herontwikkeling het event ‘Winter op het Werninkterrein’. Omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden waren op locatie uitgenodigd, zodat zij het terrein beter konden leren kennen. Daarnaast werd het stedenbouwkundig plan gepresenteerd en konden de bezoekers hun reactie geven op het plan. Ook waren we benieuwd naar hoe zij het gebied willen gebruiken; hoe zij er willen wonen, gebruikmaken van de voorzieningen, wandelen, sporten, met (klein)kinderen spelen etc. De vele reacties die we hebben ontvangen verwerken we in de definitieve versie van het stedenbouwkundig plan. Samen, door inbreng van een breed publiek, maken we het plan voor het Werninkterrein nog beter.

In een volgende fase van het ontwerpproces laten we zien op welke manier we de aandachtspunten verwerkt hebben. Ook organiseren we later een aantal verdiepende gesprekken. Bijvoorbeeld over specifieke woningtypen (zoals CPO-woningen).

Presentaties   Verslag participatie 

“Werninkterrein een woon- en leefomgeving van iedereen.”

Nieuwe woonwijk in Leiden

Samen maken wij het Werninkterrein tot een schitterende woon- en leefomgeving!

Een plek waar je wilt wonen en verblijven. Dat hebben alle projectbetrokkenen voor ogen. Dat er wat moet gebeuren met het terrein waar decennialang betoncentrale Wernink draaide, is al geruime tijd duidelijk. Het gebied omtoveren tot een nieuwe woonwijk had en heeft bij de meeste betrokken partijen de voorkeur.

De betrokken partijen:

OZ
OZ is een internationaal architectenbureau met meer dan 25 jaar ervaring in het managen van complexe projecten en het nastreven van intelligente ontwerpoplossingen. Hun doel is om duurzame waarde toe te voegen voor zowel gebruikers als aan specifieke omgevingen. Hun aanpak is gericht op het creëren van duurzame architectuur gemaakt voor degenen die het gebruiken.

OZ

BURA
BURA stedenbouw is een internationaal opererend bureau voor stedenbouw, onderzoek en (landschaps)architectuur. Ze richten zich op maatschappelijk relevante projecten en urgente ruimtelijke opgaven. Het bureau biedt oplossingen voor de duurzame ontwikkeling en transformatie van het stedelijk landschap, door middel van gerichte stedenbouwkundige strategieën, innovatief onderzoek en architectonische ingrepen.

BURA Urbanism

The Future Mobility Network
Tot slot is het bureau voor de toekomstige mobiliteit, The Future Mobility Network betrokken.

The Future Mobility Network (TFMN) helpt de wereld op weg naar de mobiliteit van de toekomst. Hoe vervoeren we onszelf en onze goederen over 5, 10 of 20 jaar? Vraagstukken waar het bureau zichzelf iedere dag mee bezig houdt. TFMN is een kennis- en adviesbureau in Nederland dat thema’s als zelfrijdende shuttles voor the last mile, hubs, stadslogistiek, duurzame gebiedsontwikkelingen, verkeersoplossingen, goederenvervoer per drone of robot en het nieuwe openbaar vervoer behandelt en mogelijk maakt.

The Future Mobility Network werkt een mobiliteitsplan uit passend bij de beoogde doelgroep in de ontwikkeling en de mobiliteitstransitie waarin we ons bevinden.

The Future Mobility Network 
Plannen Werninkterrein    Iris over het Werninkterrein 

“Terrein voormalige betoncentrale omtoveren tot nieuwe woonwijk.”