Menu

Werninkterrein, Leiden

Herontwikkeling Werninkterrein Leiden tot woonwijk. ABB heeft het in onbruik geraakte terrein van betoncentrale Wernink in Leiden aangekocht en wil er een wijk bouwen met zeshonderd tot zevenhonderd woningen en commerciële voorzieningen.

Dit wordt een mix van appartementen in alle vormen en maten en ongeveer tien procent grondgebonden stadsvilla’s. De start van de bouw wordt later bepaald.

 

Op de hoogte blijven?

Geïnteresseerden kunnen zich hieronder inschrijven voor de nieuwsbrief. Indien er nieuwe updates zijn, worden die via deze nieuwsbrief gedeeld.

Inschrijven nieuwsbrief

Verhalen over Wernink terrein Leiden

We kunnen veel vertellen over wie we zijn en hoe we werken. Maar liever delen we de ervaringen van anderen. Bekijk hun verhalen. En ontdek hoe opdrachtgevers de samenwerking met ons ervaren.

Fleur Spijker en Frank van Dijk over Werninkterrein Leiden

Lees hier het verhaal.

Participatie

Participatie (samenspraak) is bedoeld om omwonenden, geinteresseerden en andere betrokkenen te laten meedenken over de invulling van de uiteindelijke invulling, uitstraling, etc. Het participatietraject van Werninkterrein is erop gericht om alle betrokkenen te betrekken bij de ontwikkeling. Dit gebied in Leiden zal de komende jaren een transformatie ondergaan en een belangrijk bijdrage leveren aan de uitbreiding van het woningaanbod in Leiden.

Om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen leveren en zodoende in te spelen op de behoefte van toekomstige bewoners en omwonenden betrekt ABB iedereen die dat wil bij de ontwikkeling van dit gebied.

 

Deel 1

Deel 1 van de participatie is reeds afgerond. Meer hierover op:

Gemeente Leiden   Platform Doe Mee

 

Deel 2

ABB kiest ervoor om de participatie vorm en inhoud te geven door alle betrokkenen actief te raadplegen. Dus een plan voorleggen, vragen wat men ervan vindt, en hiermee aan de slag gaan om het plan verder te verbeteren. ABB hoort graag de reactie van de toekomstige gebruikers op het plan. Ook zijn we benieuwd naar hoe zij het gebied willen gebruiken; hoe zij er willen wonen, gebruikmaken van de voorzieningen, wandelen, sporten, met kinderen spelen, etc. Daarom kunnen geinteresseerden meepraten en reageren op thema’s die voor hen belangrijk zijn, zoals verkeer, groen, gebouwen, architectuur en wonen. We gebruiken de reacties bij de definitieve versie van het stedenbouwkundig plan. Samen, door inbreng van een breed publiek, maken we het plan voor het Werninkterrein nog beter.

“Werninkterrein een woon- en leefomgeving van iedereen.”

Nieuwe woonwijk in Leiden

Samen maken wij het Werninkterrein tot een schitterende woon- en leefomgeving!

Een plek waar je wilt wonen en verblijven. Dat hebben alle projectbetrokkenen voor ogen. Dat er wat moet gebeuren met het terrein waar decennialang betoncentrale Wernink draaide, is al geruime tijd duidelijk. Het gebied omtoveren tot een nieuwe woonwijk had en heeft bij de meeste betrokken partijen de voorkeur.

De betrokken partijen:

Als architecten zijn OZ en BURA betrokken bij het project.

OZ is een internationaal architectenbureau met meer dan 25 jaar ervaring in het managen van complexe projecten en het nastreven van intelligente ontwerpoplossingen. Hun doel is om duurzame waarde toe te voegen voor zowel gebruikers als aan specifieke omgevingen. Hun aanpak is gericht op het creëren van duurzame architectuur gemaakt voor degenen die het gebruiken.

OZ

BURA stedenbouw is een internationaal opererend bureau voor stedenbouw, onderzoek en (landschaps)architectuur. Ze richten zich op maatschappelijk relevante projecten en urgente ruimtelijke opgaven. Het bureau biedt oplossingen voor de duurzame ontwikkeling en transformatie van het stedelijk landschap, door middel van gerichte stedenbouwkundige strategieën, innovatief onderzoek en architectonische ingrepen.

BURA Urbanism

Tot slot is het bureau voor de toekomstige mobiliteit, The Future Mobility Network betrokken.

The Future Mobility Network (TFMN) helpt de wereld op weg naar de mobiliteit van de toekomst. Hoe vervoeren we onszelf en onze goederen over 5, 10 of 20 jaar? Vraagstukken waar het bureau zichzelf iedere dag mee bezig houdt. TFMN is een kennis- en adviesbureau in Nederland dat thema’s als zelfrijdende shuttles voor the last mile, hubs, stadslogistiek, duurzame gebiedsontwikkelingen, verkeersoplossingen, goederenvervoer per drone of robot en het nieuwe openbaar vervoer behandelt en mogelijk maakt.

The Future Mobility Network werkt een mobiliteitsplan uit passend bij de beoogde doelgroep in de ontwikkeling en de mobiliteitstransitie waarin we ons bevinden.

The Future Mobility Network 

“Terrein voormalige betoncentrale omtoveren tot nieuwe woonwijk.”