Afbeelding Lievenshof

Lievenshof

Samen met Trivestor Groep hebben we woningbouwplan Lievenshof in Oud-Beijerland ontwikkeld. In totaal zijn er 54 grondgebonden woningen gerealiseerd.

Het project heeft de naam ‘Lievenshof’ gekregen, een verwijzing naar de Jan Lievenslaan en hofachtige opzet van de nieuwe wijk. De architectuur heeft een dorpse sfeer en sluit goed aan op de omliggende wijk. Er is een diversiteit aan woningen gerealiseerd, variërend in grootte tussen 129 m² en 173 m². Alle 54 woningen hebben een fijne, op de zon georiënteerde tuin en zijn energiezuinig door toepassing van warmtepompen en zonnepanelen.

Lievenshof is een duurzame ontwikkeling. Deze duurzaamheid beperkt zich niet alleen tot de realisatie van slimme installaties en een warme jas om de huizen. Het start al bij de stedenbouw. Lievenshof is een plan dat perfect aansluit op zijn locatie met een eigen identiteit en karakter. Dit heeft meer toekomstwaarde. Bovendien voelen de bewoners zich fijner waar de leefkwaliteit hoog is. Om deze reden is er veel aandacht besteed aan de openbare ruimte en het integreren van groen in het plan.

Locatie

Oud-Beijerland

Betreft

54 grondgebonden woningen

Voortgang

Opgeleverd

Projectontwikkeling

Waarderhoek B.V. (samenwerking tussen ABB Bouwgroep en Trivestor)

Plek voor mens en natuur

Ook dieren en planten moeten goed kunnen gedijen in hun omgeving. Zo is er gebruik gemaakt van beplanting die zowel beschutting biedt aan dieren als voedsel is voor insecten. Waar mogelijk zijn in de bebouwing nestkasten gerealiseerd waarin vogels veilig kunnen broeden. De huidige bewoners zijn bovendien geadviseerd hun tuin niet volledig te verharden.

Naast de ruimtelijke kwaliteit, stedenbouwkundige inpassing, architectonisch verschijning en sociale waarden, heeft duurzaamheid ook in de technische uitwerking de nodige aandacht gekregen. Door middel van slimme technieken, zoals zonnepanelen en warmtepompen, zijn energiezuinige woningen met een lage maandelijkse energielast gerealiseerd en met een energieprestatie coëfficiënt van nul (EPC=0).

Aan dit project werkten mee

Trivestor Groep

Trivestor Groep

vastgoed- en ontwikkelingsbedrijf