Afbeelding Waterweide

Waterweide

Het plan Waterweide, in Westmaas, is verkregen door een prijsvraag. Bij deze prijsvraag heeft ABB een totale stedenbouwkundige visie heeft gemaakt, inclusief het ontwerp van het park. ABB heeft integraal het bouw- en woonrijp maken gerealiseerd.

ABB heeft gezorgd voor de totale projectontwikkeling van de 40 gebonden woningen in vier hoofdtypes. De gekozen architectuur geeft het plan een dorps en duurzaam uiterlijk.

De woningen zijn gesitueerd aan het nieuwe park en grenzen direct aan het open landschap van de Hoeksche Waard. In samenwerking met Woningstichting De Maashoek zijn tevens een appartementencomplex met 12 wooneenheden, een kinderdagopvang en een peuterspeelzaal ontwikkeld en gerealiseerd.

Locatie

Westmaas

Betreft

12 appartementen, 40 grondgebonden woningen, 3 vrije kavels 700 m2 aan voorzieningen

Voortgang

Opgeleverd

Projectontwikkeling

ABB Ontwikkeling B.V.

HW Wonen (destijds: Woningstichting De Maashoek)