Afbeelding Gewild Wonen

Gewild Wonen

Gewild Wonen is een van de eerste grootschalige initiatieven op het gebied van consumentgericht bouwen in Nederland. De woonwijk is, als onderdeel van de Bouwexpo 2001 in Almere-Buiten, gerealiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stad Almere.

De consumentgerichtheid komt in dit project onder andere naar voren in de vrije keuze van de koper voor de plek van de woning op de kavel, de keuze uit drie kleuren gevelschilderwerk en de toevoeging van woninghoge segmenten. Bewoners kregen de mogelijkheid een eigen huis samen te stellen binnen projectmatige seriebouw.

Locatie

Almere

Betreft

11.900 m2 - 37 vrijstaande woningen

Voortgang

Opgeleverd

Projectontwikkeling

ABB Ontwikkeling B.V.

Kleurrijke eyecatchers

De universele doorsnede van een huis met een kap is als uitgangspunt gekozen voor deze uitbreidingswoning. De woning bestaat uit een kern van drie segmenten, waaraan meerdere segmenten kunnen worden toegevoegd om de woning uit te breiden.

Uitgangspunt bij de constructie en materialisering is het toepassen van een niet-specifieke bouwwijze. Ook geruime tijd na de oplevering moet de woning uitgebreid kunnen worden door iedere lokale aannemer of door een handige bewoner zelf, met bouwmaterialen die overal verkrijgbaar zijn. Op deze manier is de uitbreidbaarheid tot in de verre toekomst gegarandeerd. Omdat de grootte en plaatsing van de woning zal variëren ontstaat een wisselend straatbeeld. De grootste woningen hebben de laagste kopgevels en de kleinste woningen manifesteren zich met hoge kopgevels aan de straat en waterkant.