Afbeelding De Prinsentuin

De Prinsentuin

Op de locatie van het Zadkine Technisch College is ABB van plan woningbouw te realiseren onder de projectnaam De Prinsentuin. De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn hoog voor project De Prinsentuin.

De geplande bebouwing bestaat uit zo’n 220 appartementen. De ambitie is om een mix van appartementen toe te voegen, zodat hier een plek gecreëerd wordt waar verschillende mensen kunnen wonen. De mix wordt voornamelijk zichtbaar in de diverse afmetingen van de appartementen. Groen staat centraal in het plan. Zo komt er een schitterende, groene binnentuin.

 

Locatie

Rotterdam

Betreft

In ontwikkeling

Voortgang

In ontwikkeling

Projectontwikkeling

Gemeente Rotterdam

Wij werken aan hoogwaardige woongebieden waarin mens, dier én natuur goed gedijen

Duurzaamheid

De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn hoog voor project De Prinsentuin. Wij werken namelijk aan kwalitatief hoogwaardige nieuwe woongebieden, waarin mens dier én natuur goed gedijen. Natuurlijk speelt hierin de duurzaamheid van de appartementen een grote rol. Maar er wordt verder gekeken in dit plan. Denk aan maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, het terugbrengen van zoveel mogelijk groen, etc.

 

Participatietraject 

Er is een participatietraject opgestart voor omwoners, ondernemers en overige geïnteresseerden. Wij willen een plan maken dat past in Prinsenland en een schakel vormt met Capelle a/d IJssel. De Prinsentuin moet een gebied worden waar de omgeving, bewoners en bezoekers blij van worden. Daarom vinden wij de mening van betrokkenen belangrijk. Geïnteresseerden en omwoners kunnen zich via de projectwebsite inschrijven voor de nieuwsbrief. Zij worden dan automatisch op de hoogte gebracht van de (participatie)ontwikkelingen.