Menu

Residentie Parkzicht, Wassenaar

De herontwikkeling van een deel van het ANWB terrein naar woningbouw in Wassenaar wordt door ABB Bouwgroep uitgevoerd, onder de naam ‘Residentie Parkzicht’.

Residentie Parkzicht wordt een prachtige woonplek met als directe buren een Rijksmonument, een monumentaal landgoed en een gewilde, rustige woonwijk. Het plangebied waar de ANWB gehuisvest is in Wassenaar wordt getransformeerd. De monumentale gebouwen blijven behouden en daarnaast worden prachtige appartementen gerealiseerd.

Nabij de prachtige omgeving van Clingendael komen appartementen die aangeboden worden in de koop, vrije sector huur en sociale huur. Momenteel kunnen geïnteresseerden meedenken over het ontwerp!

 

Website Residentie Parkzicht    Meedenken over ontwerp

  • Locatie Wassenaar
  • Omvang Ca. 400 / 415 appartementen + diverse buurtvoorzieningen
  • Status In ontwikkeling
  • Grondeigenaar ANWB
  • Expertise Bouwen, Ontwikkelen

De plannen

Het hoofdkantoor van ANWB blijft op de locatie gehandhaafd, waarmee de herontwikkeling een fijne samenhang tussen wonen en werken in de hand werkt. Op de projectlocatie worden Rijksmonumenten bewaard en versterkt met nieuwbouw. Er is ruimte voor appartementen in verschillende segmenten en ruimte om elkaar te ontmoeten. ANWB zal een deel van de bestaande kantoren omvormen naar de huidige tijd en deze een toekomst bestendige invulling geven, waarbij alle producten en diensten van de ANWB herkenbaar aanwezig zijn. ABB is verantwoordelijk voor de planvorming van het woningbouw gedeelte.

Aantrekkelijk groen woongebied

Na de transformatie zal het gebied de uitstraling hebben van een woongebied. Een woongebied dat voelbaar aansluit bij Park Clingendael met een overwegend groene uitstraling. Er is ruimte voor sociale samenhang en de bewoners gaan trots zijn op hun nieuwe woongebied.

De aantrekkelijke woonomgeving daagt de jongste bewoners uit om te spelen en te ontdekken. Plekken waar het veilig is en waar voldoende sociale controle mogelijk is. In een fijne omgeving is er, meer dan in de huidige situatie, ruimte voor groen en beplanting.

“Plan met schitterende appartementen.”

Natuurinclusieve ontwikkeling

Door de ligging in de landgoederenzone zijn de ambities op het gebied van een groene en natuurinclusieve ontwikkeling hoog. Er wordt gestreefd naar het vergroten van de biodiversiteit. Er wordt op een later moment in de ontwikkeling een plan gemaakt waarbij aandacht wordt besteed aan het integreren van groen en biodiversiteit in het plan. Denk daarbij ook aan eventueel groen op de gevels en daken. Voor het openbaar gebied wordt onderzocht of er gedeeltelijk gebruik kan worden gemaakt van doorlatende verharding om het regenwater de kans te geven in de grond te infiltreren.

“De ambities op het gebied van een groene en natuurinclusieve ontwikkeling zijn hoog.”

Participatie

De impressies die getoond worden op deze pagina zijn zogenaamde ‘praatprenten’. Ingezet om de omgeving mee te laten denken over project Residentie Parkzicht. Het idee is namelijk dat hier niet zomaar een project komt, maar een project dat gemaakt is en gedragen wordt door de omgeving. Iedereen moet zich in de plannen kunnen vinden. Het afgelopen jaar is al veel waardevolle input opgehaald om de plannen voor Residentie Parkzicht te verbeteren.

Zoals genoemd zijn er om de bouwmogelijkheden duidelijk inzichtelijk te maken, door verschillende architecten drie uiteenlopende ontwerpen uitgewerkt die passen binnen de vastgestelde kaders. Met behulp van een peiling en halfuurgesprekken zijn de praatontwerpen getoetst. Het praatontwerp Duinlandschap bleek de favoriete, maar sommige onderdelen van de andere praatontwerpen vielen ook in de smaak. Daarom werken de architecten toe naar een gecombineerd ontwerp, met het Duinlandschap als uitgangspunt.

Op deze pagina leest u meer:

Meedenken

“Een ontwikkeling voor en door de wijk.”