Twee­de plek ge­won­nen door Haags Bui­ten!

13 oktober 2021
Afbeelding Twee­de plek ge­won­nen door Haags Bui­ten!

Datum: 13-10-2021

Twee­de plek ge­won­nen door Haags Bui­ten!

Haags Bui­ten valt in de prij­zen! Het pro­ject ein­dig­de op een mooie twee­de plek van de Award Na­tuur­in­clu­sief Bou­wen en Ont­wer­pen, een ini­ti­a­tief van Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land en de Zoog­dier­ver­e­ni­ging. Doel van de prijs­vraag is om bouw-, ver­bouw- of re­no­va­tie­pro­jec­ten te on­der­schei­den, die aan­toon­baar re­ke­ning hou­den met de be­hoef­ten van ál­le ge­brui­kers van de ste­de­lij­ke om­ge­ving: mens én dier.

Twee­de plek
Van de 18 in­zen­din­gen wa­ren er 8 ge­no­mi­neerd. Daar­uit wer­den de vol­gen­de prij­zen uit­ge­reikt:

  • Eer­ste prijs: Da­ken­stroom
  • Twee­de prijs: Haags Bui­ten
  • Aan­moe­di­gings­prijs: Ba­sis­school De Ver­won­de­ring
  • We­gens de sa­men­wer­kin­gen met pro­vin­cie Noord Bra­bant is er een aan­vul­len­de prijs voor een Bra­bants pro­ject: Ber­c­kel­bosch

Wij feliciteren Woningcorporatie Casade en Unitura van harte met de eerste prijs voor hun project Dakenstroom en zijn trots op onze tweede plek.

De uitreiking was af­ge­lo­pen don­der­dag via het KAN ca­fé! Meer op: Bouw na­tuur­in­clu­sief en Na­tu­re to­day.

Mens en dier
De organisatie achter de prijsvraag vindt het van groot belang om projecten in de spotlights te zetten die aan­toon­baar re­ke­ning hou­den met de be­hoef­ten van ál­le ge­brui­kers van de ste­de­lij­ke om­ge­ving: mens én dier.

Huub van Heesewijk van Kampman Architecten, het architectenbureau van project Haags Buiten: “We hebben in dit gebied zoveel voor elkaar gekregen: de combinatie van de bestaande ecologische zones, hoe we met hemelwater omgaan, de hoeveelheid en diversiteit aan bomen, de variatie aan zowel sociale woningen als koopwoningen, de integratie van vleermuiskasten. Alle woningen met eigen tuinen hebben daar standaard een boom in gekregen en alle bewoners met een tuin een advies van een tuinarchitect.”

Mens en dier; duurzame leefomgevingen in zijn algemeenheid, gaan ABB nauw aan het hart. Wat wij nog meer doen op dit gebied? Lees hieronder verder.

ABB en duurzaamheid   Meer over de nominatie 

Projectwebsite Haags Buiten    Meer over Haags Buiten    Kampman Architecten

 

Fotocredits uitreiking: Mirjam VerschoorAfbeelding Twee­de plek ge­won­nen door Haags Bui­ten!

Meer nieuws

Nieuws
16 mei 2024
16 mei 2024

Ostadehof in Rozenburg blijkt enorm populair!

Nieuws
14 mei 2024
14 mei 2024

Nieuwe fase Amstelwijck Park in verkoop

Nieuws
14 mei 2024
14 mei 2024

Op weg naar een duurzame toekomst met de ABBuzz