Overeenkomst getekend voor ontwikkeling Waelhoven

2 juli 2024
Afbeelding Overeenkomst getekend voor ontwikkeling Waelhoven

We gaan opnieuw aan de slag in ’s-Gravenzande! Op 2 juli is de koop- en realisatieovereenkomst getekend tussen ABB en Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) voor de ontwikkeling van ‘Waelhoven’ in Waelpolder. Waelpolder is het laatste deelplan van de gebiedsontwikkeling Waelpark dat in ontwikkeling is. Plan Waelhoven bestaat uit 55 woningen, opgezet in groene hoven waarin verbinding een centrale rol speelt.

 

Op 2 juli 2024 tekenden onze directeuren Frank van Dijk en Jan Dekker en Fred Vlasblom en Bert Melles van ONW de koopovereenkomst voor het project ‘Waelhoven’, onderdeel van het nieuwe woongebied Waelpolder in ‘s- Gravenzande. “Wij zijn blij dat overeenstemming is bereikt. Wederom een mooi plan binnen Waelpolder dat zich onderscheidt door de gekozen architectuur, maar in bijzonder de landschappelijke invulling via een groene gemeenschappelijke zone, die zorgt voor sociale verbondenheid en een plezierige leefomgeving”, aldus Fred Vlasblom, directeur ONW.

 

Groen wonen

Met haar groene hoven en centrale speel- en ontmoetingsplekken sluit het plan Waelhoven naadloos aan op de ambitie van de gemeente Westland om van Waelpolder een groene woonomgeving te maken voor iedereen. Het plan bestaat uit twee- en drie-onder-een-kapwoningen en enkele vrijstaande woningen, wat goed aansluit bij het overige aanbod in het gebied.

 

Verbinding

Waelhoven wordt opgedeeld in twee grote hoven, die met elkaar in verbinding staan door een wandelroute. Verbinding heeft op meerdere vlakken een centrale rol in het plan:

  • Natuur en wonen: In Waelhoven wordt het omliggende landschap geïntegreerd in de woonwijk. De woningen zijn omringd door groen en complementeren het landschap. De architectuur van de woningen door PBV Architects en het landschapsontwerp, ontwikkeld door Lindeloof, zijn in perfecte harmonie. Door de hoven in te richten met inheemse beplanting, wordt de aanwezige flora en fauna versterkt. Daarnaast worden er verbindingen gemaakt met het water (de Nieuwe Vaart) en de Ecologische Hoofdstructuur aan de oostkant.
  • Sociale verbinding: Elk hof vormt een kleine gemeenschap voor de bewoners die eraan wonen. Het zijn oases waar groen, spelen en ontmoeten de ruimte krijgen. Sociale verbinding is ook de verbinding die we maken met de andere woningen/bewoners rondom dit plandeel. Deze kunnen via de wandelroutes en het centrale fietspad het plan doorkruisen. De route langs de Nieuwe Vaart wordt autoluw en openbaar toegankelijk.

Samenwerking

’s-Gravenzande is geen onbekend terrein voor ABB. We kennen de locatie en het gebied goed vanuit Dijckerwaal (het eerste deelplan uit Waelpark) waar we 143 woningen hebben ontwikkeld en gebouwd. “Bijzonder dat we als een van de pioniers in dit gebied zijn begonnen en we nu ook in Waelpolder (het laatste deelplan van Waelpark) mogen ontwikkelen. Hiermee is het cirkeltje rond”, aldus Frank van Dijk van ABB. “We danken ONW voor het vertrouwen dat ze opnieuw in ons heeft gesteld en kijken ernaar uit om een prachtige, duurzame leefomgeving te creëren voor de bewoners van Westland.”

 

Blijf op de hoogte van project Waelhoven

Benieuwd naar nieuwbouwproject Waelhoven? Op www.waelhoven.nl is alle informatie te vinden. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

 

Deelplan Waelpolder

Waelpolder is het laatste deelplan van de gebiedsontwikkeling Waelpark dat in ontwikkeling is en biedt straks ruimte voor circa 720 woningen, waarvan 50% in het betaalbare segment, waaronder sociale woningbouw, een school én maatschappelijke voorzieningen. De groene, ecologische zone is rijk aan water en natuur en is straks de verbindende factor tussen de diverse buurten waarin een grote diversiteit aan architectuur én woningaanbod te vinden is. Meer informatie over het deelplan Waelpolder is terug te vinden op www.waelpolder.nl.

 

Afbeelding Overeenkomst getekend voor ontwikkeling Waelhoven

Meer nieuws

Nieuws
16 juli 2024
16 juli 2024

Feest op de bouwplaats van Land van ’t Hoff

Nieuws
11 juli 2024
11 juli 2024

Bouw gestart laatste eengezinswoningen Amstelwijck Park

Nieuws
1 juli 2024
1 juli 2024

Eerste fase Ostadehof uitverkocht! Alle huizen Fase 2 onder optie