Intentieovereenkomst Werninkterrein

22 september 2020
Afbeelding Intentieovereenkomst Werninkterrein

Datum: 22-09-2020

Gemeente Leiden en ABB Bouwgroep ondertekenen Intentieovereenkomst Werninkterrein

Gemeente Leiden en ontwikkelende bouwer ABB Bouwgroep hebben een intentieovereenkomst gesloten om samen de haalbaarheid van de herontwikkeling van het Werninkterrein te onderzoeken. Op maandag 21 september ondertekenden wethouder Fleur Spijker (Duurzame verstedelijking, Ruimte en Wonen) en Frank van Dijk, Commercieel Adjunct-Directeur van ABB Bouwgroep de overeenkomst.

De gemeente en ABB zien mogelijkheden voor de herontwikkeling van het braakliggende terrein van de voormalige betoncentrale tot een nieuwe woonwijk met circa 600 woningen; een mix van wonen, werken en recreëren.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Het Werninkterrein aan de Rijn is een prachtige kans om een nieuw stedelijk woonmilieu toe te voegen aan Leiden. Met de ondertekening van vandaag en de recent toegekende rijksbijdrage uit de woningbouwimpuls van BZK, is deze ontwikkeling een stap dichterbij gekomen. Een duurzame wijk voor iedereen waar naast wonen ook gewerkt kan worden en voorzieningen komen. Ik nodig iedereen van harte uit om met ons mee te denken over de ontwikkeling van het Werninkterrein.”

Momenteel is de gemeente in samenspraak met ABB bezig met het opstellen van een gebiedsvisie voor de herontwikkeling van het Werninkterrein. Vóór de zomer zijn inwoners, ondernemers en organisaties al gevraagd om mee te denken over de toekomst van het Werninkterrein. Ruim 180 mensen hebben toen hun mening gegeven. Met de inbreng vanuit de stad maken we nu een aantal scenario’s voor de toekomst van het Werninkterrein. Met verschillende mogelijkheden voor woningen, groen, parkeren en voorzieningen. Deze varianten zijn zeker nog niet in beton gegoten. Op zaterdag 10 oktober worden de varianten voor de toekomst van het Werninkterrein gepresenteerd. Meer informatie hierover staat op doemee.leiden.nl.

De gebiedsvisie wordt uiteindelijk vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Na het vaststellen van de gebiedsvisie kan ABB een plan maken voor de wijk.

Foto’s: Monique Shaw

 

Meer over Werninkterrein Leiden Afbeelding Intentieovereenkomst Werninkterrein

Meer nieuws

Nieuws
28 mei 2024
28 mei 2024

Open bouwplaatsen tijdens Dag van de Bouw | Zaterdag 8 juni

Nieuws
16 mei 2024
16 mei 2024

Ostadehof in Rozenburg blijkt enorm populair!

Nieuws
14 mei 2024
14 mei 2024

Nieuwe fase Amstelwijck Park in verkoop