Afbeelding ABB Op Maat

ABB Op Maat

Het uitgangspunt bij deze ontwikkeling was de realisatie van een complete woonwijk voor alle doelgroepen. Belangrijke criteria waren de grootte van de gezinssamenstelling, de leeftijd van de bewoners en het inkomensniveau. Met, destijds, de gemeente Heerjansdam werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin tevens de grondexploitatie werd opgenomen. De risico’s hiervan lagen bij ABB. ABB heeft zowel de ontwikkeling als realisatie van de woningen ter hand genomen, alsmede van het openbare gebied.

Locatie

Villabouw en restauraties

Voortgang

Opgeleverd