Samenwerkingsovereenkomst Berkel Centrum West

29 maart 2018
Afbeelding Samenwerkingsovereenkomst Berkel Centrum West

Datum: 26 maart 2018

Samenwerkingsovereenkomst
Berkel Centrum West

Donderdag 29 maart sluiten wethouder Albert Abee, Rob Waaijer (Waaijer Projectrealisatie) en Gert-Jan Brandwijk (ABB Bouwgroep) een samenwerkingsovereenkomst voor de uitbreiding van het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs, ter hoogte van de Westersingel. In deze overeenkomst worden de afspraken over onder andere programma, financiën en het openbaar gebied vastgelegd.

Centrumplan

Het plan bestaat uit de realisatie van een supermarkt, winkels, horeca en parkeergelegenheid. Ook worden circa 180 appartementen in diverse prijsklassen gebouwd, waarvan een fors aandeel bestemd is voor starters. In 2017 heeft de ontwikkelcombinatie Waaijer Projectrealisatie en ABB Bouwgroep, in nauwe samenwerking met de gemeente, een stedenbouwkundige visie laten opstellen door RPHS+ uit Voorburg. De afgelopen periode is gestart met de bestemmingsplanprocedure en het uitwerken van het centrumplan. Eind februari is het concept Voorlopig Ontwerp van de uitbreiding gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden in het plan.

Waarom deze uitbreiding?

Hiermee wordt het centrum van Berkel en Rodenrijs verder ontwikkeld als hoofdwinkelcentrum van Lansingerland. De komende 10 jaar groeit de gemeente met ongeveer 8.000 inwoners tot 68.000 inwoners. Het is belangrijk om het voorzieningenniveau hierop af te stemmen. Na de succesvolle herontwikkeling aan de oostzijde van het centrum (Kerksingel), wil de gemeente nu het centrumgebied verder versterken en afronden door ook aan de westzijde van het centrum (Westersingel) een uitbreiding te laten plaatsvinden. Doel van de uitbreiding is het creëren van een aangenaam en levendig verblijfsgebied. Dit betekent dat wordt ingezet op een combinatie van winkels, horeca, woningen en leisure (zoals bijvoorbeeld een bioscoop of cultuurhuis).

De planning

Met de ondertekening van de overeenkomst wordt de samenwerking tussen de gemeente en de ontwikkelcombinatie bekrachtigd. Het ontwerpbestemmingsplan gaat naar verwachting in mei 2018 ter inzage. Als alles volgens plan verloopt, starten de eerste bouwactiviteiten in de tweede helft van 2019.

Afbeelding Samenwerkingsovereenkomst Berkel Centrum West

Meer nieuws

Nieuws
28 mei 2024
28 mei 2024

Open bouwplaatsen tijdens Dag van de Bouw | Zaterdag 8 juni

Nieuws
16 mei 2024
16 mei 2024

Ostadehof in Rozenburg blijkt enorm populair!

Nieuws
14 mei 2024
14 mei 2024

Nieuwe fase Amstelwijck Park in verkoop