Ondertekening overeenkomst ‘s-Gravendeel West

21 december 2018
Afbeelding Ondertekening overeenkomst ‘s-Gravendeel West

Datum: 21 december 2018

ONDERTEKENING INTENTIEOVEREENKOMST BOUW WONINGEN IN ‘S-GRAVENDEEL WEST

Deze week ondertekende wethouder Henk van Etten samen met de projectontwikkelaars ABB Ontwikkeling, BPD Ontwikkeling en Stevast Baas & Groen Vastgoed BV een intentieovereenkomst voor het realiseren van 150 tot 250 woningen in ’s-Gravendeel West.

Deze locatie ligt bij de entree van ’s-Gravendeel en is ingeklemd tussen de N217, de Maasdamseweg en de Molendijk. Het gaat hier om een aantal aaneengesloten percelen die samen ongeveer 10,8 ha groot zijn. De percelen zijn in eigendom van de drie bovengenoemde projectontwikkelaars.

Duurzaam en klimaatbestendig
Eerder dit jaar stelde het college van gemeente Binnenmaas de ambities en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van ’s-Gravendeel West al vast. ’s-Gravendeel West moet een duurzame en klimaatbestendige wijk worden, met een gevarieerd woonprogramma. De projectontwikkelaars hebben gezamenlijk met de gemeente een eerste stedenbouwkundige verkenning opgesteld. Vanaf begin 2019 zullen de betrokken partijen de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van het plan verder onderzoeken. Daarbij wordt ook de omgeving betrokken, bijvoorbeeld door het instellen van een klankbordgroep en participatiesessies.

Wethouder Henk van Etten is blij met deze nieuwe stap: “De locatie ‘s-Gravendeel West is een bijzondere locatie in ’s-Gravendeel en leent zich goed om kwalitatief hoogwaardige woningbouw mogelijk te maken, waarbij rekening wordt gehouden met een goede landschappelijke inpassing en toekomstige eisen en ontwikkelingen. De wijk moet duurzaam zijn in meerdere opzichten.”

Het voornemen is om de bestemmingsplanprocedure in de loop van 2019 te starten.

Afbeelding Ondertekening overeenkomst ‘s-Gravendeel West

Meer nieuws

Nieuws
28 mei 2024
28 mei 2024

Open bouwplaatsen tijdens Dag van de Bouw | Zaterdag 8 juni

Nieuws
16 mei 2024
16 mei 2024

Ostadehof in Rozenburg blijkt enorm populair!

Nieuws
14 mei 2024
14 mei 2024

Nieuwe fase Amstelwijck Park in verkoop