Gemeente Sliedrecht start unieke samenwerking voor Sliedrecht-Noord

23 januari 2023
Afbeelding Gemeente Sliedrecht start unieke samenwerking voor Sliedrecht-Noord

Sliedrecht, 19 januari 2023 – De gemeente Sliedrecht gaat de komende jaren aan de slag met de ontwikkeling in Sliedrecht-Noord. De ontwikkeling van het gebied is een belangrijke en complexe opgave. De gemeente start daarvoor een unieke samenwerking met marktpartijen. Uniek omdat al een samenwerking wordt aangegaan zonder dat er een volledig afgedicht plan is. Samen met de marktpartijen ontwikkelt de gemeente het plan. Wethouder Ton Spek: “Met elkaar komen we verder, dat is écht het fundament voor Sliedrecht-Noord. Daarin spelen marktpartijen, grondeigenaren en inwoners een grote rol.”

In de toekomst wil Sliedrecht een prettige gemeenschap zijn en blijven om te wonen, werken en leven. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk dat er extra woningen komen en Sliedrecht beter bereikbaar is. Om Sliedrecht haar eigen karakter te laten behouden, is visie en groei nodig. Die visie is beschreven in de Kadernota van 2021, ‘Koers 2030: groei en ontwikkeling’. Ruimtelijke vernieuwing maakt hier een belangrijk deel van uit, met een forse woningbouwambitie ‘over het spoor’. De regio Drechtsteden wil voor 2030 25.000 woningen bouwen, waarvan er 1.200 tot 1.500 in Sliedrecht-Noord zullen komen.

Complexe ontwikkeling vraagt creatieve oplossingen

Bouwen in Sliedrecht-Noord is complex en ambitieus. Daarom zijn innovatieve en creatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden gewenst. De ontwikkeling is complex omdat de A15, de Betuwelijn en de Merwedelingelijn overkluisd moeten worden. Eind vorig jaar kreeg de gemeente hiervoor een subsidie vanuit het Mobiliteitsfonds van de Rijksoverheid. Daarnaast kent het gebied verschillende grondeigenaren. Om de woningbouwambities waar te kunnen maken, is een individuele ontwikkeling van huidige grondposities niet mogelijk. Gemeente en marktpartijen hebben gezamenlijk geconstateerd dat daarom vroegtijdige samenwerking nodig is. Ton Spek: “De ontwikkeling in Sliedrecht-Noord slaagt als er goede afstemming en samenwerking is met en tussen alle betrokkenen: marktpartijen, grondeigenaren en inwoners. Om de ambities te realiseren zoeken we al in het voortraject van de ontwikkeling de samenwerking op. Zo vroeg in het traject al samen optrekken is echt uniek in Nederland. Deze bijzondere samenwerking zorgt vanaf de start voor commitment en samenhang. Bovendien: na de haalbaarheidsstudie kunnen we, na gebleken haalbaarheid, direct door met concrete samenwerkingsafspraken voor de ontwikkelfase.”

Marktpartijen

De marktpartijen die participeren, zijn ABB Bouwgroep (Sliedrechts Buiten BV), gebiedsontwikkelaar AM, Gebroeders Blokland, Heijmans, Van Wijnen en VORM. Zij werken nu samen met de gemeente aan een haalbaarheidsstudie zonder dat al concreet zicht is op een feitelijke ontwikkeling en realisatie. Partijen zijn dus bereid kennis en kunde in te zetten om samen de puzzel van deze gebiedsontwikkeling te leggen. De marktpartijen zijn samengekomen na twee marktconsultaties die door de gemeente Sliedrecht zijn georganiseerd. Criteria om deel te nemen aan de haalbaarheidsstudie waren lokale betrokkenheid, grondeigendom(men), kennis en kunde en capaciteit voor het volume van de opgave in Sliedrecht-Noord.

Intentieovereenkomst

De gemeente Sliedrecht en de marktpartijen hebben een intentieovereenkomst getekend. In die overeenkomst zijn de kaders voor de gezamenlijke haalbaarheidsstudie bepaald en zijn de voorwaarden opgesteld waaronder een vervolgovereenkomst kan worden aangegaan. Frank van Dijk, Commercieel directeur bij ABB Bouwgroep (Sliedrechts Buiten BV), over de intentieovereenkomst: “Samen met de Gemeente Sliedrecht, de marktpartijen en diverse adviseurs zijn wij inmiddels gestart. Al snel werd duidelijk dat het geen makkelijke opgave is, maar wel één waar je met elkaar trots op kunt zijn als deze slaagt. Als ontwikkelende bouwers zien wij ook de behoefte én de opgave die voor ons ligt. Als alle betrokkenen vanuit openheid en transparantie bereid zijn om met elkaar te werken, dan gaan wij hier als marktpartijen samen met de gemeente voor alle Sliedrechters een prachtige nieuwe plek maken!”

Afbeelding Gemeente Sliedrecht start unieke samenwerking voor Sliedrecht-Noord

Meer nieuws

Nieuws
28 mei 2024
28 mei 2024

Open bouwplaatsen tijdens Dag van de Bouw | Zaterdag 8 juni

Nieuws
16 mei 2024
16 mei 2024

Ostadehof in Rozenburg blijkt enorm populair!

Nieuws
14 mei 2024
14 mei 2024

Nieuwe fase Amstelwijck Park in verkoop