Menu

Ondernemen vanuit een maatschappelijke gedachte

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een bewuste keuze. Een mooiere samenleving begint immers bij jezelf. Daarom kiezen wij voor maatschappelijke samenwerkingen en zijn we betrokken bij verschillende initiatieven. En bij alles wat we doen, staat integer handelen voorop.

''We werken bij voorkeur met lokale partners en steunen diverse initiatieven.''

Kansen bieden en regionale samenwerkingen

Samenwerken brengt je verder. Daar zijn wij van overtuigd. Om mensen kansen te bieden op de arbeidsmarkt, gunnen we regelmatig klussen aan mensen die niet of moeilijk aan een vaste baan kunnen komen. Studenten bieden we stage- en werkervaringsplekken in ontwikkelings- en bouwtrajecten. De nieuwe generatie maakt het immers mogelijk om ook in de toekomst kwaliteit te kunnen blijven leveren.

Continu vernieuwen om aan te sluiten op de hoogste maatstaven is dan ook onze uitdaging. Dit bereiken wij door onze kennis actief te delen en ervaringen uit te wisselen. Een open en integere instelling is niet alleen intern, maar ook bij onze partners een basisvoorwaarde.

We vinden het bovendien belangrijk om continu in contact te blijven met de regio waarin we werken. Zo werken we bij voorkeur met lokale partners en steunen we regionale initiatieven. We doneren regelmatig aan vrijwilligersorganisaties en sponsoren evenementen die plaatsvinden in de buurt van onze projectlocaties. Daarnaast leveren we financiële bijdragen aan diverse goede doelen. Zo proberen we de wereld een stukje beter te maken.

Betrokkenheid

Hart voor Haïti
Al jarenlang steunen wij de stichting Hart voor Haïti, die als hoofddoel heeft een veilig thuis, dus onderdak, te geven aan kinderen en goed onderwijs aan te bieden. Het kinderdorp ‘Bon Repos’ heeft daarbij onze speciale aandacht. De hulp die wij bieden is financieel, om bijvoorbeeld het onderhoud van de woningen mogelijk te maken en de vele kinderen die er wonen met kerst een cadeau te kunnen geven, maar wij proberen ook praktisch hulp te verlenen. Na de grote aardbeving in 2010 zijn diverse collega’s er samen met een aantal van onze zakelijke relaties uit de bouwwereld gaan helpen met de renovatie en herbouw van enkele gebouwen. Ook leverden we praktische hulp door het dorp te voorzien van zonnepanelen. Hierdoor is men minder afhankelijk van de plaatselijke, onbetrouwbare energievoorzieningen.

Meer over Stichting Hart voor Haïti

Oekraïne
Wij kiezen voor maatschappelijke samenwerkingen en initiatieven. Dit doen wij op diverse vlakken en heel het jaar door. We voelen ons betrokken bij de mensen in Oekraïne. In samenwerking met de gemeente Den Bosch en Hendrik-Ido-Ambacht hebben we vastgoedlocaties ter beschikking gesteld voor noodopvang. Ook hebben wij onze collega’s opgeroepen om initiatieven aan te dragen, waardoor er een lading bouwschoenen richting Oekraïne is gegaan.

Zorgen voor elkaar; ver weg, maar ook dichtbij
Niet alleen ver weg, ook dichterbij wil ABB laten zien dat het zorgen voor elkaar belangrijk is. Diverse organisaties kunnen rekenen op onze steun, niet alleen financieel, maar ook door onze handen uit de mouwen te steken.

Denk aan het repareren van kasten, het vervangen van een kozijn, het leggen van een vloer of het vervangen van een dak van een tuinhuis. Dit soort klussen doen we voor mensen in de regio die er door omstandigheden lichamelijk en/of financieel niet toe in staat zijn. We zijn hiervoor aangesloten bij Stichting ANDERS Drechtsteden, een organisatie die regionale ondernemers verbindt aan hulpvragen van kwetsbare mensen in de buurt, namelijk de regio Drechtsteden, waar Sliedrecht onder valt.

Stichting ANDERS Drechtsteden

Tijdens de coronatijd hebben wij onder andere plaatselijke mantelzorgers en vrijwilligers van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht ter bemoediging een bloemetje ontvangen. Ook de hulpdienstmedewerkers: brandweer, politie en ambulancemedewerkers staken we met dit gebaar een hart onder de riem.

 

Sporten

Ook sport is belangrijk voor ABB. Als ABB’ers sporten om daarmee geld op te halen voor een goed doel, sponsort ABB dit graag. Zo zijn er medewerkers die al een aantal keren meegedaan hebben aan Cycle for Hope, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het opgehaalde geld bestemd is voor ggz-instelling De Hoop. Ook andere wandel- en hardloopevenementen waar ABB’ers aan meededen voor een goed doel, konden rekenen op een financiële bijdrage van ABB. Daarnaast is ABB al enkele jaren sponsor van een aantal sportverenigingen.

Cultuur

Ook culturele initiatieven vergeten wij niet. Zo sponsoren wij wel eens concerten. De opbrengst is dan vaak voor het koor of het orkest zelf, maar soms ook voor een ander goed doel.

Onderwijs

Wij bieden mensen graag kansen op de arbeidsmarkt, onder andere door stage- en werkervaringsplekken aan te bieden binnen ons bedrijf. Onze relaties met opleidingsinstituten zijn belangrijk voor ons. We zijn bijvoorbeeld aangesloten bij de Stichting Wetech, een platform dat verbinding legt tussen het bedrijfsleven en leerlingen van het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Een aantal keren heeft ABB aan dit college gereedschapskoffers gedoneerd, die leerlingen kunnen gebruiken bij hun praktijkopdrachten.