Menu

Ondernemen vanuit een maatschappelijke gedachte

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een bewuste keuze. Een mooiere samenleving begint immers bij jezelf. Daarom kiezen wij voor maatschappelijke samenwerkingen en zijn we betrokken bij verschillende initiatieven. En bij alles wat we doen, staat integer handelen voorop.

''We werken bij voorkeur met lokale partners en steunen diverse initiatieven.''

Kansen bieden en regionale samenwerkingen

Samenwerken brengt je verder. Daar zijn wij van overtuigd. Om mensen kansen te bieden op de arbeidsmarkt, gunnen we regelmatig klussen aan mensen die niet of moeilijk aan een vaste baan kunnen komen. Studenten bieden we stage- en werkervaringplekken in ontwikkelings- en bouwtrajecten. De nieuwe generatie maakt het immers mogelijk om ook in de toekomst kwaliteit te kunnen blijven leveren.

Continu vernieuwen om aan te sluiten op de hoogste maatstaven is dan ook onze uitdaging. Dit bereiken wij door onze kennis actief te delen en ervaringen uit te wisselen. Een open en integere instelling is niet alleen intern, maar ook bij onze partners een basisvoorwaarde.

We vinden het bovendien belangrijk om continu in contact te blijven met de regio waarin we werken. Zo werken we bij voorkeur met lokale partners en steunen we regionale initiatieven. We doneren regelmatig aan vrijwilligersorganisaties en sponsoren evenementen die plaatsvinden op onze projectlocaties. Daarnaast leveren we financiële bijdragen aan goede doelen, zoals Hart voor Haïti, de Voedselbank, De Vrienden van Parnassia en KiKa. Zo proberen we de wereld een stukje beter te maken.

Betrokkenheid

Al jarenlang steunen wij de stichting Hart voor Haïti. Het dorp ‘Bon Repos’ heeft daarbij onze speciale aandacht. De hulp die wij bieden is financieel, om bijvoorbeeld het onderhoud van de woningen mogelijk te maken en de vele kinderen die er wonen met kerst een cadeau te kunnen geven, maar wij proberen ook praktisch hulp te verlenen. Na de grote aardbeving in 2010 zijn wij er samen met een aantal van onze zakelijke relaties uit de bouwwereld naar toe gegaan om te helpen met de renovatie en herbouw van enkele gebouwen. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om het dorp te voorzien van zonnepanelen, zodat men er minder afhankelijk wordt van de plaatselijke, onbetrouwbare energievoorzieningen.

Meer over Stichting Hart voor Haïti

Zorgen voor elkaar
Niet alleen ver weg, ook dichterbij wil ABB laten zien dat het zorgen voor elkaar belangrijk is. Diverse zorginstellingen kunnen rekenen op onze steun. Wij hebben op een goede doelen veiling van Vrienden van de Parnassia Groep geboden op: ‘klussen voor een van de geriatrische afdelingen in Den Haag’. Als resultaat zijn er schitterende banken gemaakt. Ook hebben ABB’ers al herhaaldelijk geholpen door te bedienen bij galadiners, die georganiseerd werden voor cliënten van Parnassia.

Maatschappelijke initiatieven van kopers
Maatschappelijke initiatieven van onze kopers ondersteunen wij ook. De bewoners van ons woningbouwproject in Gameren wilden graag een AED. Na financiering door ABB hangt deze nu aan de zijmuur van een van deze woningen.

Meer over ons warme hart voor…

Projecten waar we trots op zijn!

Bakkum

Nieuw Koningsduin

Almere

Borneostraat