Menu

Ondernemen vanuit een maatschappelijke gedachte

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een bewuste keuze. Een mooiere samenleving begint immers bij jezelf. Daarom kiezen wij voor maatschappelijke samenwerkingen en zijn we betrokken bij verschillende initiatieven. En bij alles wat we doen, staat integer handelen voorop.

''We werken bij voorkeur met lokale partners en steunen diverse initiatieven.''

Kansen bieden en regionale samenwerkingen

Samenwerken brengt je verder. Daar zijn wij van overtuigd. Om mensen kansen te bieden op de arbeidsmarkt, gunnen we regelmatig klussen aan mensen die niet of moeilijk aan een vaste baan kunnen komen. Studenten bieden we stage- en werkervaringplekken in ontwikkelings- en bouwtrajecten. De nieuwe generatie maakt het immers mogelijk om ook in de toekomst kwaliteit te kunnen blijven leveren.

Continu vernieuwen om aan te sluiten op de hoogste maatstaven is dan ook onze uitdaging. Dit bereiken wij door onze kennis actief te delen en ervaringen uit te wisselen. Een open en integere instelling is niet alleen intern, maar ook bij onze partners een basisvoorwaarde.

We vinden het bovendien belangrijk om continu in contact te blijven met de regio waarin we werken. Zo werken we bij voorkeur met lokale partners en steunen we regionale initiatieven. We doneren regelmatig aan vrijwilligersorganisaties en sponsoren evenementen die plaatsvinden op onze projectlocaties. Daarnaast leveren we financiële bijdragen aan goede doelen, zoals Hart voor Haïti, de Voedselbank, De Vrienden van Parnassia en KiKa. Zo proberen we de wereld een stukje beter te maken.

 

ABB voor Haïti 

Projecten waar we trots op zijn!

Bakkum

Nieuw Koningsduin

Almere

Borneostraat