Woningen te gast

5 april 2022
Afbeelding Woningen te gast

Datum: 05-04-2022

In nieuwbouwontwikkeling Amstelwijck Park zijn de woningen te gast

In Amstelwijck Park heeft de natuur voorrang. Voorrang op eigenlijk alles. Bij het ontwerp zijn namelijk eerst het landschap en de natuur vormgegeven. Pas daarna is gekeken hoe de woningen in dat landschap het beste tot hun recht komen. “Omgekeerd denken”, zo noemt Jimmy van der Westen, projectmanager bij ABB Bouwgroep, dat. Jimmy: “De natuur is allang begonnen.” Amstelwijck Park is een ontwikkeling van ABB Bouwgroep. In totaal komen hier 190 woningen. De bouw van fase 1 is gestart en de woningen gaan in diverse fasen in de verkoop. Er zijn nog diverse woningen – waaronder twee-onder-een-kappers en vrijstaande landhuizen – beschikbaar voor hen de op zoek zijn naar een unieke woonomgeving; centraal gelegen, omgeven door groen.

Amstelwijck Park
ABB Bouwgroep heeft het 7,5 hectare grote terrein van het oude Albert Schweitzer ziekenhuis verworven met de ambitie om hier een natuurinclusieve – maatregelen om een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving te creëren voor mens en dier – en klimaatadaptieve – bestand tegen weersextremen als gevolg door klimaatverandering – wijk te bouwen. Dit sloot aan bij de eisen van de gemeente Dordrecht, waarna Amstelwijck Park werd aangewezen als pilot om ervaring om te doen en kennis te verwerven. Jimmy: “Doordat het een pilot is, was er meer mogelijk dan normaal en hebben wij als ontwikkelaar wat meer vrijheid gekregen.” Amstelwijck Park is dus niet zomaar groen, maar bijzonder groen. Een voorbeeldproject in Nederland, waarbij er alles aan gedaan is om de natuur centraal te stellen. Dat is niet alleen voor de natuur een verademing, maar ook als toekomstige bewoner heel fijn en bovendien mooi wonen.

Accent op water, natuur en het bestaande landschap
Bomen blijven staan, behalve als ze in een slechte conditie verkeren. Als een gezonde boom écht in de weg staat, wordt deze verplaatst. Daarnaast worden er circa 250 nieuwe bomen geplaatst. Jimmy: “We zorgen ervoor dat we nieuwe volwassen bomen planten, zodat het geen jaren duurt voordat de wijk groen is.” Het slooppuin van het ziekenhuis is hergebruikt. Jimmy: “We maken een landschap en borduren voort op de landschappelijke kwaliteit die er al is. Eerst het landschap ontwikkelen en daarna de woningen, dat is de toekomst. Je speelt met het landschap en kijkt hoe de woningen daar het beste tot hun recht komen.” Hierdoor worden in Amstelwijck Park verschillende vloerpeilen aangehouden. Dat is een wijk van deze grootte ongebruikelijk. Jimmy: “Sommige woningen zijn iets gelift ten opzichte van andere waardoor het water goed kan wegstromen naar de wadi’s – een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren- en er zijn dan ook geen hoge erfafscheidingen nodig. Lage gemende hagen en afscheiding met leibomen bieden voldoende privacy. Het landschap blijft daardoor open en parkachtig.” De woningen zijn gegroepeerd in hofjes. Per woning (landhuizen en tweekappers) is plaats voor één auto op eigen terrein. Voor een tweede auto en voor bezoekers krijgen de hofjes een geclusterde parkeerplaats. De openbare ruimte is groen en primair bestemd voor flora en fauna, voetgangers, fietsers en kinderen die buiten spelen.

Groen voor de nieuwe bewoners
“We willen dat onze kopers veel meerwaarde hebben van al het groen om hen heen. Dat trekken we tot het uiterste door. We hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om de voortuinen in te richten, hierin wordt maximaal 40% verhard. De erfafscheidingen zijn grenzend aan het openbaar gebied laag, maximaal 1,2 meter. “Daarnaast hebben we ook achtertuin ontwerpen laten maken, zodat kopers geïnspireerd worden om een groene tuin te realiseren.” zo vertelt Jimmy. Juridisch gewaarborgd is dat de voortuin maximaal 40% verhard mag worden. Dit wordt gehandhaafd door de gemeente. Alle woningen krijgen nestkasjes in de gevels en de overstekken krijgen invliegopeningen, zodat vleermuizen en zwaluwen erin kunnen vliegen. Watergangen krijgen flauwe oevers met begroeiing, zodat watervogels en amfibieën kunnen in- en uitstappen.

In de communicatie met de bewoners wordt de visie op de natuur toegelicht. Jimmy: “Samen met de gemeente en het Waterschap maken we een brochure voor de bewoners waarin we dat allemaal uitleggen: ‘Dit is uw wijk en daarom is het op deze manier ingericht.’ We hebben ook een informatiecentrum in het groene gebied waar je de natuur kunt beleven en kunt zien hoe bijvoorbeeld een wadi werkt.”

De natuur is zeker van meerwaarde, denkt Jimmy: “Het grootste deel van de woningen in de eerste twee fasen zijn verkocht en wat ik merk is dat kopers echt op de natuur afkomen. In de bouwfase is de natuur al ingericht. Als je hier komt wonen, staan er volwassen bomen. Je woont midden in de natuur. Dat spreekt mensen aan.”

Interesse?
Momenteel zijn de eerste twee fasen in verkoop. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar, daarnaast gaat binnenkort de volgende fase in de verkoop. Interesse? Bekijk dan het aanbod op de projectwebsite.

Bron: Klimaatadaptief Bouwen mét de natuur   Meer over Amstelwijck Park   Projectwebsite 

Afbeelding Woningen te gast

Meer nieuws

Nieuws
16 juli 2024
16 juli 2024

Feest op de bouwplaats van Land van ’t Hoff

Nieuws
11 juli 2024
11 juli 2024

Bouw gestart laatste eengezinswoningen Amstelwijck Park

Nieuws
2 juli 2024
2 juli 2024

Overeenkomst getekend voor ontwikkeling Waelhoven