Menu

De Houve, Maasland

De Houve is een nieuwbouwontwikkeling in het centrum van Maasland, met diverse voorzieningen nabij. De Houve is gelegen in de oude kern van Maasland op de voormalige locatie van De Nieuwe Kerk en De Magneet. In de groene en waterrijke omgeving is het fantastisch varen en recreëren op de talrijke sloten, vaarten en waterpartijen, zoals de Foppenplas en het Bommeer. Wonen in een dorpse sfeer maar toch in de nabijheid van de vele voorzieningen. Dat is wonen in De Houve.

In 2015 zijn de Hervormde en Gereformeerde kerk in Maasland samengegaan in de Protestantse Gemeente Maasland. Hierbij is besloten om de Oude Kerk met bijgebouwen aan het Kerkplein te gebruiken als kerkgebouw en zalencentrum. Sinds de definitieve verhuizing in 2019 zijn daarom de Nieuwe Kerk en zalencentrum de Magneet in onbruik geraakt. De gunstige ligging in het hart van Maasland en de grote woningvraag in de regio, maken deze plek uitstekend geschikt voor de herontwikkeling naar woningbouw.

Projectwebsite De Houve

  • Locatie Maasland
  • Omvang 18 grondgebonden woningen
  • Status In ontwikkeling
  • Opdrachtgever ABB Ontwikkeling B.V.
  • Expertise Bouwen, Ontwikkelen

Woningbouw in het centrum van Maasland

Na de sloop van de Nieuwe Kerk en zalencentrum de Magneet, heeft ABB het perceel overgenomen. Momenteel werken ABB en gemeente Midden-Delfland samen aan de ontwikkeling van een passend plan op deze locatie. Er wordt gestreefd naar een divers woonprogramma voor uiteenlopende doelgroepen. Naar verwachting wordt in 2021 aangevangen met de bouw.

Nieuwbouwproject De Houve bestaat in totaal uit 18 grondgebonden woningen verdeeld over diverse woningtypes. Zo worden er 5 levensloopbestendige woningen gerealiseerd met de slaap- en badkamer op de begane grond. Daarnaast komen er 13 gezinswoningen in verschillende formaten, waarvan een deel huurwoningen betreft. Het ontwerp is uitgewerkt door Van Es Architecten.

De architect aan het woord
In Maasland, op het terrein tussen de Slot te Houvelaan, Huis te Veldelaan en de Hofdijkstraat waar voorheen de Nieuwe Kerk en de Magneet te vinden waren zullen in de nabije toekomst nieuwe woningen worden gerealiseerd. Een plan met een mooie mix van woningtypes: kleinschalige woningen die goed aansluiten op de lage bebouwing aan de Hofdijkstraat, ruime woningen geschikt voor senioren aan de Huis te Veldelaan en riante gezinswoningen aan de Slot te Houvelaan. Met gevels in overwegend rood metselwerk en karakteristieke elementen als rollagen, spekbanden en verschillende metselverbanden ontstaat een plan met een vriendelijke en sfeervolle uitstraling, passend bij het karakter en de dorpse uitstraling van Maasland. Op de hoek van het plangebied, bij de seniorenwoningen en de gezinswoningen worden tevens accenten aangebracht met witgekeimd metselwerk, sierlijke gootlijsten en bijzondere kapvormen welke het plangebied aan deze zijde een statig accent geven. Hiernaast ziet u de concept situatietekening uit het voorlopig ontwerp, welke momenteel verder wordt uitgewerkt. Van Es Architecten

“Van kerkgebouw met zalencentrum, naar woningbouwplan in het centrum van Maasland.”