Menu

Steeds blijven meedenken en doorzetten

‘De open houding en oplossingsgerichte opstelling van ABB heb ik tijdens onze samenwerking ontzettend gewaardeerd. Ook de transparantie in het financiële verhaal gaf vertrouwen. Dat is iets waar we met een goed gevoel op terugkijken’, vertelt Jeroen Verschuren, directeur van Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland.

‘Nabij de kernen van Naaldwijk en ’s-Gravenzande heeft ABB als eerste ontwikkelaar in Waelpark een woonwijk ontwikkeld waar alles bij elkaar samenkomt. Vanuit de gemeente Westland was het de wens om binnen het plan Waelpark een woonwijk te ontwikkelen die aansluit bij de wensen van de huidige, veranderde markt.’ ‘ABB heeft de opdracht gekregen om het project Dijckerwaal te ontwikkelen en realiseren. Daarbij is continu uitgegaan van wensen en eisen van de toekomstige doelgroepen.’

 

Optimistisch en ambitieus

Het project maakt onderdeel uit van het Masterplan Waelpark, dat in fasen wordt ontwikkeld. Aangezien de bouwplanontwikkeling gelijk opliep met de ruimtelijke afronding van het Masterplan was het van belang dat alles in het proces goed op elkaar was afgestemd. Bij tussentijdse wijzigingen in de plannen is ABB steeds blijven meedenken. De obstakels die we tegenkwamen, zijn optimistisch en ambitieus opgepakt. Ook wanneer dat extra inspanningen van de ontwikkelaar vereiste. Dat is iets waar we met een heel goed gevoel op terugkijken.’

‘De open houding en oplossingsgerichte instelling van ABB is eveneens waardevol gebleken. Net als de transparantie in het financiële verhaal. Voor ons was dat een belangrijk thema, zeker met het oog op de bouwkosten en de uiteindelijke grondopbrengst. Dat geeft wel aan dat er sprake is van een vertrouwensband.’

''De open houding en oplossingsgerichte instelling van ABB is waardevol.''

Bouwstromen gecombineerd

‘Tijdens de samenwerking hebben we het uiteindelijke doel continu voor ogen kunnen houden. Na ruim 20 stedenbouwkundige planaanpassingen is er uit de ideeën een heel mooi gebiedsplan gerold, waarbij ABB 143 woningen realiseert voor een brede mix van doelgroepen. De woningen vallen in de prijsklassen € 165.000 tot ruim € 340.000 en zijn geschikt voor zowel alleenstaanden en starters als voor jonge gezinnen en ouderen.’

‘Ook de planning is voorspoedig verlopen. De eerste twee fasen hebben elkaar vanwege de grote vraag snel opgevolgd en de bouwstromen zijn zelfs gecombineerd. En last but not least is het project ook financieel tot een goed einde gebracht.’

“De planning is voorspoedig verlopen.”