Menu

De Prinsentuin, Rotterdam

Op de locatie van het Zadkine Technisch College, is ABB voornemens woningbouw te realiseren. De locatie die gelegen is aan de Prins Constantijnweg in Prinsenland, is gunstig gelegen in de stadsregio Rotterdam. De diverse voorzieningen zijn goed en de ligging ten opzichte van het wegennetwerk en openbaar vervoer zijn uitstekend. De locatie is direct gelegen aan de groene verbinding tussen het Prinsenpark en het sportpark in de west-oost verbinding. Aan de oostzijde is de historische watergang de Middeltocht gelegen. Deze loopt van noord naar zuid langs het plangebied. De randen van deze watergang worden begeleid door volwassen bomen.

De geplande bebouwing bestaat uit grondgebonden woningen en appartementen.

Projectwebsite

Woningtypes

Appartementen
In totaal worden hier circa 220 appartementen/woningen gerealiseerd. Daarbij is de ambitie om een mix van appartementen toe te voegen, zodat hier een plek gecreëerd wordt waar verschillende mensen kunnen wonen. De mix wordt voornamelijk zichtbaar in de diverse afmetingen van de appartementen. Groen staat centraal in het plan. Zo komt er een schitterende, groene binnentuin.

Grondgebonden woningen
Naast appartementen komen er een aantal grondgebonden woningen. De woningen worden gebouwd op basis van onze conceptwoning en kenmerken zich door een grote flexibiliteit.

Kortom; een mix van woningen die verschillende type mensen aantrekt.

“Een mix van woningen die verschillende type mensen aantrekt.”

Prettige woonomgeving, duurzaam en conform wens betrokkenen

Duurzaamheid 
De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn hoog voor project De Prinsentuin. Wij werken namelijk aan kwalitatief hoogwaardige en leefbare nieuwe woongebieden. Waar zowel mens als dier, maar ook natuur goed gedijen. Het duurzaam maken van de woningen is een van de factoren die bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Maar er wordt verder gekeken in dit plan. Denk aan maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, het terugbrengen van zoveel mogelijk groen, etc.

Participatietraject 
Er is een participatietraject opgestart voor omwoners, ondernemers en overige geïnteresseerden. Wij willen een plan maken dat past in Prinsenland en een schakel vormt met Capelle a/d IJssel. De Prinsentuin moet een gebied worden waar de omgeving, bewoners en bezoekers blij van worden. Daarom vinden wij de mening van betrokkenen belangrijk. Geïnteresseerden en omwoners kunnen zich via de projectwebsite inschrijven voor de nieuwsbrief. Zij worden dan automatisch op de hoogte gebracht van de (participatie)ontwikkelingen.

“De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn hoog voor project De Prinsentuin.”