Menu

ABB Bouwgroep werkt volgens het LEAN-principe. Lean is een compleet andere aanpak van projectmanagement en samenwerking. Lean betekent feitelijk dat een volgende activiteit pas wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt; niet eerder én niet later. Op deze wijze wordt er continu waarde gecreëerd, hoeft er niemand te wachten en ontstaan er geen onnodige voorraden.

Bij de traditionele manier van plannen bestaat een sterke scheiding tussen planning en uitvoering. De planningsfase duurt relatief lang, kent veel overdrachtsmomenten en wijzigingen, dubbele werkzaamheden en moeizame selectie- en contractprocedures. Tijdens de uitvoeringsfase blijken zich altijd onvoorziene zaken aan te dienen en wordt de oorspronkelijke planning nogal eens terzijde geschoven ten gunste van het improvisatievermogen van de diverse uitvoerenden. Uitloop, faalkosten en conflicten zijn vaak het resultaat.

''Concreet betekent een succesvolle toepassing van Lean dat een project beheersbaar binnen het gestelde tijdspad, budget én de kwaliteitseisen wordt opgeleverd.''

Toepassing

Wanneer Lean Planning wordt toegepast zijn alle partijen vanaf het begin bij de planning betrokken: geselecteerde onderaannemers, de opdrachtgever, architect en belangrijke leveranciers. Mogelijke conflicten worden ondervangen door creatieve oplossingen enerzijds en heldere keiharde afspraken anderzijds. Wanneer alle onduidelijkheden gezamenlijk zijn opgelost, kan de planning gecomprimeerd worden. Vervolgens wordt de planning op regelmatige basis getoetst aan de daadwerkelijke voortgang op het werk. Dit gebeurt door de uitvoerders op het werk, die op detailniveau de voortgang van het werk kennen.

 

Wat levert Lean op?

Concreet betekent een succesvolle toepassing van Lean dat een project beheersbaar binnen het gestelde tijdspad, budget én de kwaliteitseisen wordt opgeleverd. Ten opzichte van de oude manier van plannen zijn de volgende voordelen behaald:

  • Er zijn aanzienlijk minder onduidelijkheden tijdens het project.
  • Er blijven geen onopgeloste problemen achter.
  • Er is grote commitment bij alle betrokkenen.
  • De grensvlakken tussen de verschillende activiteiten krijgen veel aandacht en worden goed georganiseerd.
  • Sterke reductie van benodigde voorraden of buffers.
  • Aanzienlijk kortere doorlooptijd en dus eerdere oplevering.