Menu

Datum: 13-02-2023

ABB en ANWB proosten op koopovereenkomst

Project ‘Residentie Parkzicht’ brengt monumenten en nieuwbouw samen

ABB Bouwgroep en ANWB hebben onder begeleiding van Fakton de koopovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het ANWB-terrein in Wassenaar. Eind 2025 zal ANWB haar huidige kantoor aan de Wassenaarseweg verlaten en neemt ABB deze locatie op de grens van Wassenaar en Den Haag over. Zij zal deze herontwikkelen naar woningbouw en enkele buurtgerichte voorzieningen.

Het nieuwbouwplan op de huidige ANWB-locatie wordt genoemd ‘Residentie Parkzicht’. Ontwikkelaar ABB zal de monumentale gebouwen behouden en daarnaast prachtige nieuwe appartementen realiseren. De directe buren van de locatie zijn een Rijksmonument, een monumentaal landgoed en een gewilde, rustige woonwijk. Het ontwikkeltraject zit nog in de beginfase en ABB spant zich in om binnen de kaders van de door de gemeente Wassenaar vastgestelde randvoorwaarden een prachtig plan te realiseren.

Nieuw duurzaam ANWB-kantoor

In 2023 start de bouw van het nieuwe ANWB-kantoor op de voormalige locatie van het Haagse Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag. Hier vestigt de ANWB onder meer haar Alarmcentrale, het Leden Service Center, een ANWB-winkel en de afdeling Verkeersinformatie. Het duurzame nieuwe gebouw moet de huidige manier van werken optimaal ondersteunen en wordt vooral een ontmoetingsplek; voor ANWB’ers onderling, voor samenwerking met partners en relaties, en voor leden en omwonenden. Om dit te verwezenlijken komen er in het gebouw bijvoorbeeld een theater en kleinschalige horeca.

Meer over het project    Projectwebsite