Menu

Keurmerkhouder!

De aanschaf van een nieuwbouwwoning of het verstrekken van een bouwopdracht is een spannend proces. Er zijn grote bedragen mee gemoeid. Belangrijk dus om voor zekerheid te kiezen. ABB staat voor diverse keurmerken die u zekerheid bieden of staan voor kwaliteit.

Bij ons staat de consument centraal. Het verkregen keurmerk Klantgericht Bouwen is hiervan het bewijs. Alle projecten worden onder andere gerealiseerd onder SWK-garantie, het Politiekeurmerk Veilig Wonen en het ISO-keurmerk. We zijn eigenaar van nog veel meer keurmerken waar wij trots op zijn.

''Bij ons staat de consument centraal.''

SWK

Als u een nieuwbouwwoning van ABB koopt, kunt u rekenen op 100% SWK-zekerheid. SWK zorgt ervoor dat uw nieuwbouwwoning of project wordt afgebouwd als ABB haar verplichtigen niet meer kan nakomen. De afbouwkosten worden altijd vergoed, zelfs wanneer ABB de woningen niet meer kan afbouwen. Ook ná de oplevering van de woning kan een beroep worden gedaan op SWK, bijvoorbeeld bij een meningsverschil in het kader van de garantietermijnen. SWK kan dan als onpartijdige derde bemiddelen en garandeert herstel van gebreken die binnen de SWK-garantie vallen.

De SWK Garantie- en waarborgregeling voldoet aan de voorwaarden van keurmerk Stichting GarantieWoning. Kortom: met SWK kunt u als koper rekenen op een woning met zekerheid. Een veilig gevoel. Kijk voor meer informatie op:

www.swk.nl 

 

Klantgericht bouwer

Kwaliteit en tevreden klanten staan bij ons voorop. ABB ontvangt al enkele jaren het keurmerk ‘Klantgericht Bouwen’. Hiermee is vastgelegd dat ABB, samen met enkele mede-keurmerkhouders, beter scoort dan de gemiddelde Nederlandse bouwondernemer als het gaat om klanttevredenheid en kwaliteit van producten en diensten. ABB heeft zich ook actief aangemeld bij de Stichting Klantgericht Bouwen en legt zich daarmee op om de klant voorop te hebben staan. De Stichting komt regelmatig samen en kijkt met elkaar hoe de klant optimaal geholpen kan worden.

We laten onze prestaties meten om vervolgens te kunnen verbeteren. Het behalen van dit keurmerk is het bewijs dat we ons naar genoegen inzetten voor een optimale kwaliteit en een maximale klanttevredenheid. Door het continu meten van het niveau van opgeleverde woningen, het aantal oplevergebreken en het vergelijken met ondernemingen in dezelfde branche wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van bouwondernemingen. Aan de hand van ingezonden kopersrapporten wordt weergegeven hoe bedrijven scoren. ABB scoort boven het gemiddelde in de markt. Kopers zijn tevreden over de verkoopdocumentatie, keuzemogelijkheden en communicatie. Tijdens de bouw worden kopers goed en tijdig geïnformeerd en voelen zij zich serieus genomen. De woningen hebben een hoog afwerkingsniveau en worden tijdig en schoon opgeleverd. Enkele opleverpunten worden snel en goed opgelost. Meer informatie over Klantgericht Bouwen op

www.klantgerichtbouwen.nl     www.bouwnu.nl

 

ISO

Bij ABB staat kwaliteit hoog in het vaandel. Dat uit zich onder meer in het door ons behaalde ISO9001 certificaat. Dit ISO-certificaat laat niet alleen zien dat wij ons maximaal inspannen voor onze klanten, maar getuigt er ook van dat wij continu bezig zijn onszelf en onze procedures te verbeteren.

ISO 9001 is de internationale norm voor systemen voor kwaliteitsmanagement. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, die slaat op het managementsysteem voor kwaliteit. Elke drie jaar moet het ISO-certificaat worden verlengd. Zo’n verlengingsaudit wordt uitgevoerd door een extern bedrijf, dat controleert of ABB nog aan alle vereisten voldoet. Bovendien worden er jaarlijks tussentijdse controles uitgevoerd. Ook interne audits vinden regelmatig plaats. Op basis van deze audits wordt onze werkwijze indien nodig aangepast of verbeterd.

 

STIP

Tot in 2021 was ABB Bouwgroep alleen FSC-gecertificeerd, maar in 2022 stapt de ontwikkelende bouwer over op het STIP-certificaat (Certificaatnummer: SKH-STIP-00126). Daarmee gaat ABB nog een stap verder in het centraal stellen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. STIP is een nieuwe certificatieregeling. Geen certificering slechts voor hout zoals bij onder andere FSC wel het geval is, maar voor een bedrijf als geheel. STIP kan als enige garanderen dat het duurzame hout uit een duurzaam bos en van een duurzaam bedrijf komt. En bovendien dat ál het hout dat gebruikt wordt in een gebouw een keurmerk heeft. Gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Voor ABB Bouwgroep een welkome aanvulling op de bestaande duurzame bedrijfsvoering.

Nieuwsbericht STIP

 

Politiekeurmerk Veilig Wonen

De woningen van ABB worden gebouwd onder de eisen van Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit keurmerk is ontwikkeld met als doel de kans op woninginbraken te verminderen. Verder draagt het keurmerk bij aan een verbetering van de sociale veiligheid en de directe woonomgeving om vormen van overlast en delicten te verminderen en het gevoel van veiligheid te vergroten.

 

VCA-gecertificeerd

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. ABB heeft een VCA-certificaat.