Menu

Samen bouwen aan een leefbare omgeving

Levendige stadsharten, uitbreidingswijken met verschillende woningtypes en de beste voorzieningen of concepten voor economische vooruitgang. Met creatieve en realistische oplossingen staan we garant voor succesvolle gebiedsontwikkelingen

''Gebiedsontwikkelingen met oog op de toekomst vereisen ervaring, visie en lef.''

Waarde toevoegen voor de lange termijn

Van de inventarisatie en planvorming tot woningbouw en de aanleg van de infrastructuur. ABB heeft de kennis en ervaring in huis om grootschalige gebiedsontwikkelingen te realiseren. Samen met overheden, bedrijven, maatschappelijk partners én de toekomstige bewoners ontwikkelen en bouwen we toekomstgerichte woongebieden. Zo voegen we waarde toe aan leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, beleving en (sociale) duurzaamheid.

Bij gebiedsontwikkeling komen verschillende disciplines kijken. Ook weten we dat het gaat om een vaak langdurig proces vanwege verschillende (financiële) belangen. Succesvolle projecten vragen dus om ervaring, visie en lef. Daarom dragen we risico’s, delen we onze kennis met alle betrokken partijen en nemen we het complete proces van ontwikkeling tot bouw op ons. Zo verrassen we met creatieve én betaalbare oplossingen in het belang van alle betrokken partijen. En bieden we opdrachtgevers zekerheid voor de lange termijn.

Verhalen

We kunnen veel vertellen over wie we zijn en hoe we werken. Maar liever delen we de ervaringen van anderen. Bekijk hun verhalen. En ontdek hoe opdrachtgevers de samenwerking met ons ervaren.

Jeroen Verschuren, Directeur, Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland, over Dijckerwaal

Lees hier het verhaal.

Piet Melzer, wethouder Financiën, Wonen en Mobiliteit in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, over Ackerswoude

Lees hier het verhaal.