Menu

Datum: 28-01-2016

Ontwikkelaar en bouwer ABB koopt het 9.000 m² tellende pand voor transformatie naar woningen met aanvullende functies. Dit kantoorpand op de hoek van de Hervensebaan en de Bruistensingel in Den Bosch krijgt nu een tweede leven.

In samenspraak met de gemeente vindt momenteel de planvorming plaats. De start van de bouw is naar verwachting medio 2017. De transformatie wordt uitgevoerd door ABB, die ook verantwoordelijk is voor onder meer het grootschalige transformatieproject De Nieuwe Admiraliteit in Rotterdam.

Meer informatie over ABB Bouwgroep is te vinden op: www.abbbouwgroep.nl. Op deze website zullen de plannen voor het voormalig kantoorpand te zijner tijd ook bekend gemaakt worden.